Üdvözlöm a honlapomon!

 

Dr. Dudás Illés - Gépészmérnök, Egyetemi tanárNyírkarászon születtem 1942-ben. Gépészmérnöki oklevelemet 1966-ban szereztem a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. Pályámat a Diósgyőri Gépgyárban kezdtem, ahol a „Gyártmánytervezési Főosztály Húzógépszerkesztési Osztályán” önálló tervezőként dolgoztam. Tevékenységem a dróthúzógépek, csévélőgépek, huzalkarika leemelő berendezések (daruk), hajtóművek, mechanizmusok tervezéséhez kapcsolódott.

1974-ben kutatócsoport vezetője lettem, ahol a korszerű csigahajtások konstrukciós fejlesztésével, minősítésével foglalkoztam, majd 1976-ban a „Gyártástervezési és Fejlesztési Osztály” osztályvezetőjévé neveztek ki. E munkakörben a gyártástervezéssel, gyártásfejlesztéssel, a gyártási folyamatok illetve gyártórendszerek kidolgozásával, telepítésével, üzemszervezési kérdésekkel foglalkoztam. Ez visszatükröződik megjelent könyvsorozatomban is. Az egyetemi oktatásban 1967 óta veszek részt, kezdetben meghívott gyakorlatvezető illetve előadó, később mellékfoglalkozású tanársegéd, majd adjunktus, 1983-tól főállású docens.

1992. január 1-től 2007-ig a Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője, 1992. július 1-től egyetemi tanár, 1989-1991-ig a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese voltam. Tanszékvezetőként a számítástechnika, gyártásinformatika, az NC – CNC technika, valamint az idegen nyelv ismeret fokozását tűztem ki célul és beindítottam a modul rendszerű oktatás korszerűsítését is és több korszerű laboratórium jött létre. Munkám során kiemelkedő tudományos eredményeket értem el többek között a gyártásgeometria, hajtóműfejlesztés, csigahajtások terén (Akadémiai Szabadalmi Nívódíj 2004, MTA – Akadémiai Díj 2010).

A Gépészmérnöki Kar Sályi István Doktori Iskola alapító tagja, és vezetője vagyok a „Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramnak. 1973-ban Dr. techn., 1982-ben a műszaki tudomány kandidátusa, 1991-ben a műszaki tudományok (MTA) doktora fokozatot szereztem. Több egyetem tiszteletbeli professzora (Prof. h.c.) és a Kolozsvári Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora (Dr. h.c.) vagyok. Fő kutatási területeim: gépgyártástechnológia, gyártásgeometria, gyártórendszerek, hajtóművek, spiroid-, és csigahajtások, gyártóeszközök, környezetbarát technológiák, CAx technikák. E témában „Csigaiskola” jött létre a Tanszéken. Több tudományos és nemzetközi bizottság (MTA, MAB, GTE, IMECO, ICMTII, MPNSZ stb.), szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának, nemzetközi konferenciák programbizottságának vezetője, tagja, több kitüntetés birtokosa vagyok.

Kutatási tevékenységem eredményeiről eddig több mint 500 db megjelent szakcikkben illetve konferencia közleményben, kutatási jelentésben, továbbá kb. 250 tudományos előadás, valamint 13 szabadalom know-how és bevezetett újítás keretében adtam számot. Közülük kiemelendő, „The Theory & Practice of Worm Gear Drives” című könyvem, amelyet 2000-ben Angliában, 2004-ben az Amerikai Egyesült Államokban is kiadtak. Magyarul 2007-ben jelent meg „Csigahajtások elmélete és gyártása” címen. A Miskolci Egyetem, ill. a Műszaki Könyvkiadó gondozásában megjelent Gépgyártástechnológia I–V. köteteimben foglaltam össze a gépgyártástechnológia korszerű ismereteit. Ma egyetemi tanár a Gépgyártástechnológiai tanszéken, párhuzamosan a Nyíregyházi Főiskolán részfoglalkozású egyetemi tanár vagyok.

Dr. Dr. h.c. Prof. h.c. Dudás Illés

egyetemi tanár
a műszaki tudomány doktora