Publikációk

Tematikus publikációs jegyzék: 2014. május 30.

» I. Disszertációk

 1. Dudás I.: Simplified production and qualification of worm drive having arched profile, University Doctoral Dissertation /Dr.Techn./, Miskolc, 1973. p. 120., Ívelt profilú hengeres csigahajtások egyszerűsített gyártása és minősítése. Egyetemi Doktori Disszertáció, Miskolc, 1973., p.: 120
 2.  Dudás I.: Development of tooling and production of worm drives having arched profiles, Candidate Disseertation /C.SC/, Miskolc, 1980. p. 153 + 30, Ívelt profilú csigahajtások szerszámozásának és gyártásának fejlesztése. Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1980., p. 153
 3.  Dudás I.: Theory of production of helicoid surfaces, Academical Doctoral Dissertation /D.SC/, Miskolc, 1988. p.250., Csavarfelületek gyártásának elmélete. Akadémiai doktori disszertáció, Miskolc, 1988., p. 250.

» II. Könyvek

Műszaki könyvek

 1. Dudás I.: Theory and Practice of Worm Drives. Penton Press, London, p. 315. ISBN 1 8571 8027 5
 2. Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000. p. 583. ISBN 963 16 4030 2
 3. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. p. 319. ISBN 963 661 478 4
 4. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A. Megmunkáló eljárások és szerszámai. B. Fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik; Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003. p. 539. ISBN 963 661 572 1
 5. Dudás I-Cser I. Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése. Egyetemi tankönyv; Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.ISBN 963 661 629 9
 6. Dudás I.:Gépgyártás-technológia I. A gépgyártás-technológia alapjai Műszaki Könyvkiadó; 2004. p.: 583. ISBN 963 16 4030 2.
 7. Dudás I.:Theory and Practice of Worm Drives. Kogan Page US., USA, 2004., p.: 314. ISBN 9039 9661 9.
 8. Dudás I. –Balajti Zs. –Bányai K. –Berta M. –Cser I. –Felhő Cs. – Jósvai J. – Pék D. –Varga Gy. – Vas Z.: Forgácsolástechnológia számítógépes tervezése, HEFOP jegyzet, Miskolc, 2005. p.: 182
 9. Cser István – Dr. Dudás Illés – Dr. Berta Miklós – Dr. Varga Gyula – Felhő Csaba – Dr. Balajti Zsuzsanna – Dr. Kardos Károly – Dr, Pintér József – Kozma István – Horváth Balázs – Vas Zoltán: Számítógépes gyártás és rendszerei -Rapid Prototyping, HEFOP jegyzet, Miskolc,2005. p.: 238.
 10. Cser István – Dr. Dudás Illés – Felhő Csaba – Szabados Gábor: Gyártás és gyártórendszerek számítógépes tervezése, Szakmérnöki jegyzet, Miskolc, 2006., p.: 193.
 11. Dudás Illés – Dr. Molnár József – Dr. Szabó Ottó – Szabó Sándor – Felhő Csaba: Gyártóeszközök számítógépes tervezése
 12. Dudás I.: Csigahajtások elmélete és gyártása, Müszaki Kiadó,Budapest,2007,ISBN 978-963-16-6047-0.
 13. Dudás I.:Gépgyártás-technológia I. A gépgyártás-technológia alapjai Műszaki Könyvkiadó; 2007. p.: 583.
 14. Dudás I.:Gépgyártás-technológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai; Müszaki kiadó, Budapest, 2007.
 15. Dudás Illés – Friedhelm Lierath – Varga Gyula: Környezetbarát technológiák a gépgyártásban, Forgácsolás szárazon, minimális hűtéssel – kenéssel, Műszaki Kiadó, Budapest, 2010., pp. 308, ISBN 987-963-16-6500-0
 16. Dudás I. – Cser I.: Gépgyártástechnológia IV., Gyártás és gyártórendszerek tervezése 2. kiadás, Műszaki Kiadó, Budapest, 2010., pp. 339, ISBN 978-963-16-6517-8
 17. Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Műszaki Könyvkiadó, 2011., pp. 583
 18. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai., Műszaki Könyvkiadó, 2011., pp. 313, ISBN 978-963-16-6003-6
 19. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A. Megmunkáló eljárások és szerszámai. B. Fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik; Egyetemi tankönyv., Műszaki Kiadó, 2011., p538, ISBN 978-963-16-6531-4
 20. Dudás, I.: A forgácsolás technológiájának fejlesztési irányai. pp.: 89-110., A technológia helyzete és jövője című kiadvány, Szerkesztő: Dr. Prohászka János (Társszerzők: Dr. Bakondi Károly, Dr. Szabó András, Dr. Kodácsy János). Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, Budapest, 2001., p.: 214., ISBN 963 508 270 3

Műszaki könyvek szerkesztése

 1. Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments Proceedings; Edited by I. Dudás Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4, 1998., p.: 527. ISBN 963 8455 578.
 2. The International Conference on Tools, ICT-2000, „In the year of the MILLENNIUM”, Proceedings; Edited by I. Dudás szeptember 6-8., pp.: XI-XII., ISBN 963 661 434 2, p.: 470.
 3. Developing Tendencies of Production Engineering, Production Processes and Systems, Volume 1 (2002), Miskolc University Press, 2002, p. 272. HU ISSN 1215-0851 Edited by I. Dudás
 4. The International Conference on Tools, ICT-2007. Proceedings; Edited by I. Dudás- Szabó-Gy. Varga: 2007. szeptember ISBN 963 661 434 2
 5. Proceeding of the 11th International Conference on Tools : ICT-2004, Edited by I. Dudás, Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2004.09.09-2004.09.11.,Miskolc:University of Miskolc, 2004. XII, 424 p
 6. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 1 (2002) HU ISSN 1215-0851
 7. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 2 (2002) HU ISSN 1215-0851
 8. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 4 (2002) HU ISSN 1215-0851

További könyvek, könyvrészletek

 1. Dudás, I.: Emlékfüzet Bálint Lajos egyetemi tanárról és Fridrik László egyetemi docensről a Gépgyártástechnológiai Tanszék egykori vezetőiről. A Gépgyártás-technológiai Tanszék rövid története. Miskolc, 1996, p. 41. ISSN 1217-5927, ISBN 963 661 2846
 2.  Dudás, I.: Emlékfüzet Bálint Lajos professzorról. Miskolc, 1998. augusztus 27-28., p. 114., ISSN 1217-5927
 3.  Dudás, I.: A Tanszék rövid története, oktatási és kutatási tevékenysége. Miskolc, 1999. augusztus 24., p. 22., ISSN 1217-5927-8
 4.  Dudás, I.: Short history of the department, educational and research activity. Miskolc, 2000, p. 20., ISSN 1217-5927
 5.  Dudás, I.: 50 éves a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke. A Publication of the University of Miskolc Production Processes and Systems,, Volume 2. (2002), Miskolc University Press, 2002, p.: 160.

» III. Folyóirat cikkek

Külföldi folyóiratban, tudományos kiadványban lektorált idegen nyelvű közlemény

 1. Dudás I.: Vereinfachte Herstellung und Qualitätsbeurteilung der Zylinderschneckengetriebe mit Bogenprofil – Publ. TUHI, Machinery, vol. 37. 1983. pp.: 135-156.
 2. Dudás I.: Verfahrensmethoden zur Berechnung und Herstellung von Hohlflanken-schneckengetrieben, 6. Vortragstagung mit internationaler Beteiligung Fertigung und Gütesicherung im Zahnradgetriebebau, Magdeburg, l983. szeptember 28- 29. pp.: 186-190. TH Otto von Guericke Magdeburg.
 3. Dudás I.: Analysis of tool geometry and production geometry of spiroid drives, Volume of production Engineering 26., 1986. pp.: 166-169.
 4. Dudás I.: Tocsnoe izgotovlenie cservjacsnüh peredacs sz krivdinejnüm profilem, Rezanie i insztrument 38/87. „Visa Skola”, Harkov, 1987. pp.: 80-85.
 5. Dudás I.: Nagy S.: Beiträge zur Entwicklung von CAPP-Systemen, Wissenschaftliches Symposium „Erneuerung von Prozessen und Erzeugnissen durch Schlüsseltechnologien, Magdeburg, TU. „Otto von Guericke” Magdeburg, 1988. 08. 31 – 09. 01. Wissenschatliche Zeitschsift TU Magdeburg 33 (1989) pp.: 105-112.
 6. Dudás I.: Fridrik L. – Dr. Vadász D. – Dr. Nagy S. – Dr. Szabó S.: Modulare Werkzeughandhabungs-untersysteme zur Flexiblen Fertingungs-systemen, TU Magdeburg, Wiss. Zeitschriften, 33 (l989) pp.: 113-118.
 7. Dudás, I.: Manufacturing of Helicoid Surfaces in CAD/CAM System, International Conference on Motion and Power Transmissions, MPT ’91, 1991. november 23-26. Japán, Hiroshima, pp.: 339-344.
 8. Dudás, I.: Herstellung von Helikoidoberflächen und ihrer Werkzeuge in dem CAD/CAM System Internationale Konferenz über Rechnorinegrierte Fertigungssysteme Zakopane, Marz. 24-27. 1992. Politechnika Slaska, Mechanika Nr. 1171 pp.: 27-34.
 9. Dudás, I.: Predstavlenie gelikoidnykh poverkhnostej v sisteme CAP/CAM Vysokie tekhnologii v mashinostroenie, 4-8. okt.1992. Harkov pp.: 42-43.
 10. Dudás, I.: Projektiroványije profilnüh slifoválnüh krugov gylja abrabotki vintovüh poverhnosztyej sz iszpolzoványijem EBM Rezányije i insztrument, Minyisztyersztvo Abrazoványija Ukrajnü 48’1993 ISSN 0370 – 808X, Harkov, pp.: 163. – 172.
 11. Dudás, I.- Csermely – Gy. Varga: Anwendung der Messtechnik zur Beurteilung von Entwurf und Konstruktion Elektrotechnik und Informationstechnik – Verbandszeitschrift 4/1994. Wien, pp.: 150-154.
 12. Dudás, I.- Zsolt Bajáky.: Measurement of helical surfaces in CIM-system Computational Mechanics Publications, Southampton Boston, ISBN: 1 85312 367 6, ISBN: 1 56252 291 4, Mechatronics 21-23. Sept. 1994. Budapest, pp.: 23-28.
 13. Dudás, I.: Profiling devices of grinding wheel for geometrically correct manufacturing of helicoid surfaces Computational Mechanics Publications, Southampton Boston ISBN: 1 85312 367 6, ISBN: 1 56252 291 4, Mechatronics 21-23. Sept. 1994. Budapest, pp.: 28-34.
 14. Dudás, I. Csermely – Gy. Varga: Computer aided measurement technic of experiments performed by tools with defined geometry Computational Mechanics Publications, Southampton Boston ISBN: 1 85312 367 6, ISBN: 1 56252 291 4, Mechatronics 21-23. Sept. 1994. Budapest, pp.: 35-41.
 15. Dudás, I.: Representation of helicoid surfaces in the CAD/CAM Gearing and Transmissions 1. 95, The scientific journal of Association of Mechanical Transmision Engineers, assisted by Gearing Committee of IFToMM Izhevsk, Moscow, pp.: 52-56.
 16. Dudás, I. Csermely T.: Qualitätssicherungsmethoden des flexiblen Maschinenbaus Publications of the University of Miskolc, Series C, Mechanical Ergineering, Volume 45. 1995. pp.: 179-186.
 17. Dudás, I. Tisza M. Voith M.: Development tendencies of manufacturing processes Publications of the University of Miskolc, Series C, Mechanical Ergineering, Volume 45. 1995., pp.: 207-220.
 18. Dudás, I.: Up-to-date Method for Geometrical Inspections of Helicoid Surfaces ISMTII ’96, Hayama, Japan Sep 30 – Oct. 03. 1996, pp.: 443-450.
 19. Dudás, I.: Generation of Spiroid Gearing The 7th International Power Transmission and Gearing Conference San Diego, California, USA October 6-9, 1996, pp.: 805-811. ASTIE
 20. Dudás, I. Bányai K. Varga Gy.: Simulation of Meshing of Worm Gearing The 7th International Power Transmission and Gearing Conference, San Diego, California, USA October 6-9, 1996, pp.: 141-146. ASTIE
 21. Dudás, I .Bányai, K.: Simulational Analysis of the Effects of Productional Errors in Case of Worm Driving Pairs. MTM’97 – Mechanical Transmissions and Mechanism, Tianjin, China, July 1-4, 1997.
 22. Dudás, I. Varga, Gy.: Application of Factorial Experiment Design for Analysis of Worm Gearing MTM’97 – Mechanical Transmissions and Mechanism, Tianjin, China, July 1-4, 1997.
 23. Dudás, I. Bajáky Zs.: Three Dimensional Measurement and Evaluation of Worms MTM’97- Mechanical Transmissions and Mechanism, Tianjin, China, July 1-4, 1997.
 24. Dudás, I.: Grinding Possibillities of Conical Helicoid Surfaces International Multidisciplinary Conference – 2nd Edition, Scientific Bulletin, Serie C, Volume XI.,Universitatea de Nord, Nagybánya, Románia November 28-29th, 1997. pp.: 49-54.
 25. Dudás, I. Berta,M. Cser I.: Production of rotational parts in small-series and computer-aided planning of its production engineering, Sensors and Controls for Intelligent Machining and Agile Manufacturing, Boston, Massachusetts USA, 1-5. November 1998. ISSN 0277-786X; ISBN 0-8194-2979-1; SPI – The International Society for Optical Engineering; pp.: 172-177.
 26. Dudás, I. Varga Gy.: Modelling of vibration of twist drills Sensors and Controls for Intelligent Machining and Agile Manufacturing, Boston, Massachusetts USA, 1-5. November 1998. ISSN 0277-786X; ISBN 08194 2979-1; SPI – The International Society for Optical Engineering; pp.: 178-184.
 27. Dudás, I. Bányai, K.: Accurate machining and production geometry of complicated driving pairs Sensors and Controls for Intelligent Machining and Agile Manufacturing Boston, Massachusetts USA, 1-5. November 1998. ISSN 0277-786X; ISBN 0-8194-2979-1; SPI – The International Society for Optical Engineering; pp.: 185-194.
 28. Dudás, I.: Modern Measuring Technique as a Device of Effective Quality Assurance of Machine Production, Part of Proceedings of SPIE Vol. 3832. Sensors and Controls for Intelligent Machining and Manufacturing Mechantronics, Boston, USA, 1998.
 29. Dudás, I.: Optimization and Manufacturing of the Spiroid Gearing. 4th Gearing and Power Transmission, Paris, France, 16-18. March 1999. pp.: 379-388.
 30. Dudás, I. Bányai, K.: Modeling of optimum meshing of worm gearing SPIE International Symposium on Intelligent Systems and Advanced Manufacturing, Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA, 19-22. Sept., 1999.
 31. Dudás, I. Csermely T.: Electrical metrology of dynamic features of machine tools, Institution of Mechanical Buyeneers, Oxford, United Kingdom, 30-31. March, 2000, pp.: 137-140.
 32. Dudás, I. Varga Gy: Analysis of Drilling when Using Minimum Value of Coolants and Lubricants, Publ. Univ. of Miskolc, Series C, Mechanical Engineering. Vol 51, Miskolc University Press, 1999, pp.: 55-63, HU ISSN 0237-6016
 33. Dudás, I. Varga Gy. Csermely T.: Twist Drill Vibration at Environmentally Conscious Manufacturing Proceedings of the 3rd International Conference on Quality, Reliability, and Maintenance Oxford, United Kingdom, 30-31. March, 2000, pp.: 383-386. ISBN I 86 058 2567
 34. Dudás, I.: Die wesentlichen gemeinsamen wissenschaftlichen Ergebnisse des Institutes für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung und des Lehrstuhles für Maschinenbautechnik Die 40-jährige Zusammenarbeit der Universitätaten Miskolc und Magdeburg 28. 02. 2001, University of Miskolc, Miskolc, Hungary
 35. Dudás, I.: Tendencies in the Development of Production Engineering, European Integration Studies, 2002, ISSN 1588-6735
 36. Dudás, I.: The history, educational and research activity of the 50 year-old Department of Production Engineering of University of Miskolc, Publ. Univ. of Miskolc, Production Processes and Systems, Vol 1., Miskolc University Press, 2002, pp.: 15-44, HU ISSN 1215-0851
 37. Dudás, I.: Analysis of the Spiroid Drivings Having New Production Geometry, Publ. Univ. of Miskolc, Production Processes and Systems, Vol 1, Miskolc Univer-sity Press, 2002, pp.: 177-184., HU ISSN 1215-0851
 38. Dudás, I. Varga Gy., K. J. Stout: 3D Surface Topography of Surfaces Machined by Environmentally Conscious Way, Publ. Univ. of Miskolc, Production Processes and Systems, Vol 1., Miskolc University Press, 2002, pp.: 185-194., HU ISSN 1215-0851
 39. Varga, Gy., Dudás, I.: Technologycal Aspects of Dry Machining, MicroCAD 2003, Proceedings of International Scientific Conference, Section M: Production Engineering, Manufacturing, Systems, March 6-7. 2003. University of Miskolc, Miskolc, Hungary, pp.:221-226., ISBN 963 661 547 0, ISBN 963 661 559 4
 40. Dudás, I., Varga, Gy.: Application of Non-contact Measurement Technology for Evaluation of Cutting Tool Wear, Proc. of the Int. Conf. of the Assoc. of Operational Research Soc. APORS 2003 on Operat. Research: Emerging Papradigms for Inf. Techn. New Delhi, India, 2003. Dec. 8-11, Abstract, p.: 31, ISBN 81-7764-594-3
 41. Dudás, I. Varga Gy.: Inteligent Manufacturing Systems for Production of Sophisticated Surface Pairs, Proc. of the Int Conf. of the Assoc. of Operational Research Soc. APORS 2003 on Operat. Research: Emerging Papradigms for Inf. Techn. New Delhi, India, 2003. Dec. 8-11. Abstract, p.: 33.
 42. Dudás, I. Varga Gy.: Intelligent Developing of Worm Gearing, 2nd International Conference of „Research and Education”, Results of the SCIENTIFIC COOPERATION between the National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute” and the University of Miskolc 17-19 March, 2004. Miskolc, (ISBN 963 661 607 8
 43. Dudás, I., Varga, Gy., Bányai, K.: The use of holonic manufacturing system for production of worm driving pairs, Research and Education, For the 40 years jubilee of the cooperation between the National Technical University „Kharkiv Politechnic Institute” and the University of Miskolc, Harkiov, 2004., pp. 99-106. ISBN 966-593-337-X
 44. Dudás, I.: Unyifikácija operátorov i elementov otobrazsényija prosztranszva pri 3 D modelliroványija rézsusih insztrumentov, Research and Education, For the 40 years jubilee of the cooperation between the National Technical University „Kharkiv Politechnic Institute” and the University of Miskolc, Harkov, 2004., pp.169-174. ISBN 966-593-337-X
 45. Balajti, Zs. Dudás, I.: A Development of the New Method for Describing the Bearing Pattern of the Spiroid Driving. Publ. Univ. of Miskolc, Production Processes and Systems, Vol 4, Miskolc University Press 2004. pp.13-23.HU ISSN 1215-0851
 46. Dudás, I.: Investigation of Worm Gear Drive by Simulation. Publ. Univ. of Miskolc, Production Processes and Systems, Vol 4, Miskolc University Press 2004. pp.35-42..HU ISSN 1215-0851
 47. Dudás, I.: Investigation of Connection of Modificated Spiroid Drive Pairs. Publ. Univ. of Miskolc, Production Processes and Systems, Vol 4, Miskolc University Press 2004. pp.25-34.HU ISSN 1215-0851
 48. Dudás, I.: Application of Geometrical Models at Rapid Prototyping Processes. Publ. Univ. of Miskolc, Production Processes and Systems, Vol 4, Miskolc University Press 2004. pp.43-53..HU ISSN 1215-0851
 49. Dudás, I., Varga, Gy.: Examination of Enviromentally Clean Machinings. Publ. Univ. of Miskolc, Production Processes and Systems, Miskolc University Press, Vol 4, 2004. pp.55-71..HU ISSN 1215-0851
 50. Varga, Gy., Balajti, Zs., Dudás, I.: Advantages of CCD Camera Measurements for Profile and Wear of Cutting Tools, Journal of Physics: Conference Series 13, 2005, pp. 159-162., Institute of Physics Publishing, doi: 10.1088/1472-6596/13/1/037, London
 51. Dudás, I. , Balajti, Zs.: Mathematical Model for Analysing Helicoid Surfaces Having the Same Axis, International Journal of Mathematical Science Vol. 5 no.: 2 (December 2006) New Delhi, India. 2006, pp. 289-301.
 52. Varga, Gy., Dudás, I.: Modelling Of Vibration Of Twist Drills When Environmentally Friendli Drilling International Journal of Mathematical Sciense,Vol. 6.July-December 2007. pp. 319-338.
 53. Varga, Gy., Dudas, I.: 3D Topography for Drilled Surfaces. Key Engineering Materials, Vols. 381-382, 2008, pp.: 225-228, online at http://www.scientific.net, © (2008) Trans. Tech. Publications, Switzerland
 54. Dudás, I..: Tendencies In The Development Of Production Engineering. Academic Journal Of Manufacturing Engineering. Vol.6. ISSUE 4/2008. EDITURA POLITEHNICA, pp.36-44.
 55. Dudás, L., Dudás, I.: Analysing Surface Undercuts Of ZTA type Worm Gearings. Academic Journal Of Manufacturing Engineering.Vol.6.ISSUE 4/2008. EDITURA POLITEHNICA p.29-35.
 56. Varga, Gy., Balajti, Zs., Dudás, I.: Advantages of CCD Camera Measurements for Profile and Wear of Cutting Tools, Journal of Physics: Conference Series 13, 2005, pp. 159-162., Institute of Physics Publishing, doi: 10.1088/1472-6596/13/1/037, London.
 57. Dudás, I., Balajti, Zs.: Mathematical Model for Analysing Helicoid Surfaces Having the Same Axis, International Journal of Mathematical Science Vol. 5 no.: 2 (December 2006) New Delhi, India. 2006, pp. 289-301.
 58. Dudás, I., Bodzás, S.: Geometric analysis and mathematical modelling of spiroid worm, Journail of Technological Engineering, number 2/2011, volume VII, Zilina, Csehország, pp.: 6 – 10., ISSN 1336 – 5967
 59. Dudás, I.: Designing of worm gear drive sin manufacturing system, Journal of Production Process and System, Volume 6, No 1, 2012, Miskolc University Press, pp.: 9-12., HU ISSN 1215-0851
 60. Dudás, I., Bodzás, S.: Production geometry analysis, modeling and rapid prototyping production of manufacturing tool of spiroid face gear, Advenced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 1433-3015 (Online), 07.19. (Online), ISSN 0268-3768 (Print), Volume 66, Issue 1 – 4., pp. 271 – 281., 2013. 04. (Print), (IF 1.103), DOI 10.1007/s00170-012-4323-9, http://www.springerlink.com/content/t12l4xh51g664266/?MUD=MP http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2362785&download=1&checkval=5131188b9d22673b4f7f1f6eb76f3a2e
 61. Dudás, I., Bodzás, S.: Measuring technique and mathematical analysis of conical worms, International Journal of Advenced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 1433-3015 (Online), 09.14. (Online), ISSN 0268-3768 (Print), Volume 66, Issue 9 (2013), pp. 2075 -2085, 2013. 05. (Print), (IF 1.103), DOI 10.1007/s00170-012-4483-7, http://www.springerlink.com/content/97744668843ukp07/ http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2388273&download=1&checkval=51c4b487d0f43b24be21924d58a0daf9
 62. Bodzás, S., Dudás, I.: CAD modelling and additive production of conical worm and conical face gear, Journal Technological Engineering, number 1/2012, volume IX, Zilina, Csehország, pp.: 13 – 16., ISSN 1336 – 59
 63. Dudás, I., Bodzás, S., Mándy, Z.: Solving the pitch fluctuation problem during the manufacturing process of conical thread surfaces with lathe center displacement, International Journal of Advenced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 0268-3768 (Online), 2013.06.14. (Online), Volume 66, Numbers 9 – 12, (IF 1.103) DOI 10.1007/s00170-013-5010-1, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00170-013-5010-1 http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2485615&download=1&checkval=b52fa61a5054910ead25d69d932b7803
 64. Bodzás, S., Dudás, I., Horváth, R., Dudás, I. Sz., Mándy, Z.: Measuring and analysis of noise level of a new geometric, arched profile conical worm gear drive in axial section, Machine Design, Volume 5, Numbers 2, 2013, Novi Sad, Szerbia, pp. 75 – 78., ISSN 1821-1259
 65. Bodzás, S., Dudás, I.: Comparative fnite element method analysis of spiroid worm gear drives having arched profile and having linear profile in axial section, Journal Technological Engineering, number 1/2014, volume XI, Zilina, Slovakia, pp.: 23 – 27., ISSN 1336 – 5967
 66. Dudás, I., Bodzás, S., Dudás I. SZ., Mándy, Z.: Development of spiroid worm gear drive having arched profile in axial section and a new technology of spiroid worm manufacturing with lathe center displacement, International Journal of Advenced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 0268-3768 (Online), 2015.03.14. (Online), Volume 77, Number 5-8. (2015), (IF 779)  DOI 10.1007/s00170-015-6953-1 http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-015-6953-1  http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2806330&download=1&checkval=bafa6f3fd5a12bfed8e5ee82b0518466
 67. Dudás, I., Bodzás, S.: The kinematical model for th egeometrically appropriate production of cylindrical and conical helidoidal surfaces having unvaried lead, International Journal of Advenced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 0268-3768 (Online), 2015. 04. 17. (Online), Volume 78, Number 1 – 4. (2015), (IF 1.779)  DOI 10.1007/s00170-015-7088-0 http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-015-7088-0 http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&aqId=2822726&download=1&checkval=0c2eda8fb06d8f55150ee40e14ed2efe

Belföldi folyóiratban lektorált idegen nyelvű közlemény

 1. Dudás, I.:Profiling devices of grinding wheel for geometrically correct manufacturing of helicoid surfaces, Gép, a GTE Műszaki Folyóirata 1994/2. Miskolc, pp.: 23-26.
 2. Dudás, I. Csermely T – Varga Gy.:Digital Metrology of Drilling Experiments. Gép, 1995. február, pp.: 17-19.
 3. Dudás, I.:Research and education of tools and fixtures at the Department of Produktion Engineering of University of Miskolc. GÉP 1996/10, Miskolc, pp.: 22-31.
 4. Dudás, I.:Umweltfreundliche Bohrtechnologien GÉP 1996/10, Miskolc, pp.: 32-37.
 5. Dudás, I. Csermely T – Varga Gy.:Villamos mérési módszerek felhasználása szerszámgépek dinamikus jellemzőinek meghatározására, Gép, 1996 XL VIII. évf. 7. sz. pp.: 35-37.
 6. Dudás, I. Lierath, :Hoch – und Spitzentechnologien der Fertigungstechnik – Entwicklungsstand und-Perspektiven GÉP 1996/10, Miskolc, pp.: 15-21.
 7. Dudás, I.– Varga Gy. Leskó B.: Examination of the Use of Sliding Burnishing for External Cylindrical Surfaces, Gép, 1998 IL. évf. 4-5. sz. pp.: 18-21.
 8. Dudás, I. Szabó S- Varga Gy.:Planning of Tool-Flow Nowadays, Gép, 2000 LI. évf. 9. sz. pp.: 26-29.
 9. Dudás, I. -Varga Gy.:The Possibility of the Use of CCD Camera for Manufacturing of Precision Surfaces, Gép, 2000 LI. évf. 9. sz. pp.: 37-40.
 10. Varga Gy.- Dudás, I.: Intelligent Manufacturing System for Production of Helicoid Surfaces, Gép, 2000 LI. évf. 9. sz. pp.: 44-46.
 11. Dudás, I- Berce, Cs. Gyenge, H. Chezan Tenchnologies in Medical Implants, Gépgyártás XLIV. évfolyam, 2004. 2-3. szám, pp.:21-24., HU ISSN 0016-8580
 12. Dudás I.-Balajti Zs. :A Monge-féle projekció alkalmazása a gépgyártásban, Gépgyártás c. folyóirat, XLV. Évfolyam, 2005. 3. szám, o
 13. Dudás, I.:Production Engineering int he 21th Century. Gépgyártás című szakfolyóirat, XLV. évfolyam, 2005. 6-7 szám, p.: 7-16.
 14. Dudás, I.:Production of Helicoid Surfaces in Intelligent System. Gépgyártás című szakfolyóirat, XLV. évfolyam, 2005. 6-7. szám, p.: 31-35
 15. Dudás, I.Varga, K. J. Stout:Three Dimensional Surface Topograhy of Environmentally Friendly Machined Surfaces. Gépgyártás című szakfolyóirat, XLV. évfolyam, 2005. 6-7. szám, p.:36-41.
 16. Dudás, I. Csermely,T.:Application of Electric Metrology to Quality Assurence of Cutting Tools. Gépgyártás című szakfolyóirat, XLV. évfolyam, 2005. 6-7. szám, p.:42-49.
 17. Dudás, I. Gyenge, P. Berce, N. Balc.:Analysis of Lom Type Rapid-Prototype System. Gépgyártás című szakfolyóirat, XLV. évfolyam, 2005. 6-7. szám, p.: 50-53.
 18. Varga Gy. – Dudás I. – Stout K. J.: Three Dimensional Surface Topography of Environmentally Friendly Machined Surfaces. Gépgyártás, XLV. évfolyam, 6-7. szám, 2005., pp.: 36-41.
 19. Dudás I. – Tolvaj I. – Varga Gy. – Csermely T.: Some Measured Parameters of Environmentally Friendly Drilling, Gépgyártás, XLV. évfolyam, 6-7. szám, 2005., pp.: 54-59
 20. Lévai, I., Dudás, I., Balajti, Zs.: Geometrical dimensioning of cylindrical worm having concave arched profile, circle in axial intersection, Gépgyártástechnológia c. folyóírat, 2009.
 21. Lévai, I., Dudás, I., Balajti, Zs.: Homorú ívelt profilú (axiális metszetben kör) hengeres csiga geometriai méretezése.Gépgyártás,2009/4-5.
 22. Bodzás, S., Dudás I.: Production geometrical analysis of logarithm spiral backward turned curve, Debrecen, Debreceni Műszaki Közlemények 2010/2, 2010.10.25., : 49 – 55.,
  http://www.mfk.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20102/, ISSN 2060-6869
 23. Bodzás, S., Dudás I.: Designing of Smoother Hob, Veszprém, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2010, Volume 38, Number 2, pp.: 89 – 94., ISSN 0133-0276
 24. Monostoriné Hörcsik R., Dudás I.: Valószínűségelmélet alkalmazása fúrásra (The application of probability theory for drilling), Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Veszprém, Vol. 38(2)., pp. 123-126., 2010.„MOBILITÁS és KÖRNYEZET: a járműipar kihívásai az energetika, a szerkezeti anyagok és a környezeti kutatások területén”, Veszprém, Hungary, 2010.aug. 22-25.
 25. Mándy, Z., Bányai, K., Dudás, I.: Two special cases of The Holonic Manufacturing Systems, Veszprém, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2010, Volume 38, Number 2, pp.: 223 – 226., ISSN 0133-0276
 26. Bodzás, S., Dudás I.: Connection theory of conical worm gear drives, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 2011, Volume 39, Number 2, Pannon Egyetem, Veszprém, pp.: 173 – 176.
 27. Monostoriné Hörcsik R., Dudás I.: Finite element method analysis of hip – joint prosthesis, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Veszprém, Vol. 39(2)., pp. 225-227., 2011. („MOBILITÁS és KÖRNYEZET: a járműipar kihívásai az energetika, a szerkezeti anyagok és a környezeti kutatások területén”, Veszprém, Hungary, 2011.aug. )
 28. Dudás, I., Bodzás, S.: Mathematical model to determination of the resharpening territory of conical hob, Analecta Technica Szegedinensia, 2014, Volume 8, Number 2, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp.: 45 – 50, ISSN 2064 – 7964, http://www.analecta.hu/index.php/issues/20142
 29. Bodzás, S., Dudás, I.: Comparative finite element method analysis of two spiroid worm gear drives having different profiles, International Review of Applied Sciences and Engineering, 2015, Volume 6, Issue 1, Akadémiai Kiadó, pp. 31 – 39, ISSN 2063-4269
 30. Bodzás, S., Dudás, I.: Application of the general mathematical model for CAD modelling of cylindrical and conical worm gear drives, International Review of Applied Sciences and Engineering, 2015, Volume 6, Issue 1, Akadémiai Kiadó, pp. 71 – 75, ISSN 2063-4269

Magyar nyelvű folyóiratban lektorált közlemény

 1. Dudás I. Ívelt profilú csiga köszörülése. Gépgyártástechnológia, 1976/4, pp.: 137-142.
 2. Dudás I. Gyártástervezés, mint a gazdaságos gyártórendszerek kialakításának alapja. Miskolc, Borsodi Műszaki Hetek, 1977, V. 2. p.: 6.
 3. Dudás I. Fejlettebb gyártórendszer bevezetésének szükségessége a Diósgyőri Gépgyárban. DIGÉP Műszaki Közlemények, 1977, pp.: 13-18.
 4. Dudás I. Gyártástervezés, mint a gazdaságos gyártórendszerek kialakításának alapja Borsodi Műszaki Hetek, 1977. Előadási kiadványban pp.: 13-18.
 5. Dudás I. Ívelt profilú hengeres csigahajtások egyszerűsített gyártása és minősítése, Nehézipari Műszaki Egyetem Idegen Nyelvű Közleménye, Miskolc, 1983. : 20.
 6. Dudás I. Gyártás- és szerszámgeometria tervezésének módszere csavarfelület egzakt előállításához. BMKH ’83. Miskolc, 1983. május 9. – június 13. GTE kiadvány. : 5.
 7. Dudás I. Rugalmas gyártórendszer kialakítása a szivattyúgyártásban, Borsodi Műszaki Gazdasági Élet, 1984. 1, pp.: 28-30.
 8. Dudás I. Fridrik L. – Szabó S.: Rugalmas gyártórendszer szerszámellátási rendszere, Gépgyártástechnológia 1985/10, pp.: 467-474.
 9. Dudás I. Általános módszer kialakításának lehetősége csavarfelületek és szerszámainak tervezéséhez és gyártásához, NME Gépészmérnöki Kar Jubileumi Tudományos Emlékülése a magyar műszaki felsőoktatás kezdetének 250. évfordulójára. Miskolc, 1985. november 4-6. Kiadvány, p.: 45.
 10. Dudás I. Csavarfelületek háromkoordinátás mérőgépen történő ellenőrzése, Gépgyártás-technológia, l988/89. pp.: 426-429.
 11. Dudás I. Csavarfelületek köszörülése, Gépgyártástechnológia, 1989, 5. sz. pp.: 198-204.
 12. Dudás I. Fogazószerszámok fejlesztésének tendenciái hengeres és kúpos lefejtő-marók gyártásgeometriai elemzése, Gépgyártástechnológia, 1990. 2. sz. pp.: 60-64.
 13. Dudás I. Berta M. Cser I.:A számítógépes gyártástervezés fejlesztésének, alkalmazásának helyzete és problémái Gépgyártástechnológia, a GTE Műszaki Folyóirata 1993. május-jún. pp.: 205-209.
 14. Dudás I. Károly, O. László, K. Hedvig A ME Gépgyártástechnológiai Tanszéke 1952-1992. ISSN 1217-5927, 1993. Miskolc, pp.: 99-102.
 15. Dudás I. Gyártási folyamatok és rendszerek. A ME Gépgyártástechnológiai Tanszéke 1952-1992. ISSN 1217-5927, 1993. Miskolc, pp.: 61-63.
 16. Dudás I. Forgácsolószerszámok számítógépes tervezése Borsodi Műszaki Gazdasági Élet 1994/4-5. (1994 / 4-5. sz.), pp.: 198-204.
 17. Dudás I. : Csapó B.- Szentesi A.: Köszörűkorong kopás mérése CCD kamerával. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka Kolozsvár, 2001. március 23-24., pp.: 167-172.
 18. Dudás I.- Gyenge Cs.,- Berce P.,- Bâlc N.) Gyors prototípus előállítása LOM eljárással. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2002. március 22-23., pp.: 17-22.
 19. Dudás I., Szentesi A., Tóth G.: Köszörűkorong kopásának folyamatos felügyelete, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2002. március 22-23., pp.: 23-30.
 20. Dudás I., Szabó S, Varga Gy.: Internetes lehetőségek szerszámfolyam tervezéséhez. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2002. március 22-23., pp.: 31-36.
 21. Dudás I., Bányai K., Óváriné dr. Balajti Zs.: Kinematikai felületek előállításához szükséges szerszámprofilok meghatározása spline alkalmazásával. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2002. március 22-23., pp.: 37-40.
 22. Dudás I. Geometriai modellek alkalmazása a „Gyors-prototípus” eljárásoknál, Gyors prototípus gyártás a Miskolci Egyetemen, Gépgyártás XLIV. évfolyam, 2004. 2-3. szám, pp.:9-19., HU ISSN 0016-8580
 23. Balajti Zs., Dudás I.: A Monge-féle projekció alkalmazása a gépgyártásban, Gépgyártás c. folyóirat, XLV. évfolyam, 2005. 3. szám, 32-35. o.
 24. Balajti, Zs., Dudás, I.: Spiroid hajtások hordképének meghatározása és analitikus leírása Bezire felülettel, Gépgyártás c. folyóirat, XLV. Évfolyam, 2005. 3. szám, 20-24. oldal.
 25. Dudás : Korszerű gépgyártástechnológia. Gépgyártás című szakfolyóirat, XLV. évfolyam, 2005. 4. szám., p.:3-7.
 26. Dudás I. Gépgyártástechnológiai Tanszék oktatási kutatási tevékenysége. GÉP, 2006/6.
 27. Balajti Zs., Bányai K., Dudás I.: Spiroid hajtás végeselem vizsgálata. Gépgyártástechnológia, XLVI. évfolyam, 2006. 1-2. szám, 24-31 o.
 28. Balajti Zs., Dudás I.-: Szingularitás és alámetszés elemzése helikoid hajtások felületein. Gépgyártástechnológia. XLVI. évfolyam, 2006. 1-2. szám, 32-36 oldal.
 29. Bányai, K., Dudás I. Új geometriájú spiroid hajtások fejlesztése. Gépgyártás című folyóirat, XLVII. Évfolyam, 2007. 1. szám, pp.: 7-12.
 30. Balajti Zs., Dudás I.: Csavarfelületek előállításának matematikai modellje változó tengelytávolság esetén. Gépgyártás című folyóirat, XLVII. Évfolyam, 2007. 1. szám, pp.: 19-22
 31. Bodzás, S., Dudás I.: Csavarfelületek méréstechnikai elemzése, Miskolc, GÉP folyóirat LXI. évfolyam 2010/3, 2010.07.06., pp.: 3 – 9., ISSN 0016-8572
 32. Monostoriné, R., Dudás I.: Spiroid csigahajtás tányérkerekének méréstechnikai elemzése, GÉP – A Gépipari Tudományos Egyesület Műszaki Folyóirata, 2010., pp.: 10-15, ISSN 0016-8572
 33. Bodzás, S., Dudás I.: Kúpos csavarfelület előállítása változó köszörűkorong bedöntési szög korrekcióval, GÉP folyóirat LXIV. évfolyam 2013/3, Gépipari Tudományos Egyesület, Miskolc, 2013.03., pp.: 3 – 6., ISSN 0016-8572
 34. Bodzás S., Dudás, I.: Tengelymetszetben ívelt profilú kúpos csigahajtás tányérkerék lefejtőmarójának gyártásgeometriai elemzése, GÉP folyóirat LXV. évfolyam 2014/2, Gépipari Tudományos Egyesület, Miskolc, 2014.03., pp.: 42 – 46., ISSN 0016-8572
 35. Dudás, I.: Általános matematikai modell felületek, hajtópárok gyártásgeometriai elemzésére, tervezésére és gyártására (ProMAT), Műszaki Szemle, Technical Review, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 65/2015 szám, Kolozsvár, Erdély, pp. 20 – 29. ISSN 1454-0746

Magyar és idegen nyelvű, nem lektorált közlemény

 1. Dudás, I.: Proper running in of worm power transmissions. Technical Publications of DIGÉP 1976. No. 1. pp.: 17-25.
 2. Dudás, I.: Nagyteherbírású és jó hatásfokú hengeres csigahajtások hazai gyártása. DIGÉP Műszaki Közlemények, 1974. No 2, pp.: 11-18.
 3. Dudás, I.: Gyártásszervezési tevékenység a tartalékok feltárása tükrében. DIGÉP Műszaki Közlemények, 1979.
 4. Dudás, I., Bányai, K., Illés, B., Garai, I.:Számítógép alkalmazása a gyártástervezésben. Diósgyőri Gépgyár Közleményei, 1979/3.
 5. Dudás, I.: Gyártástervezés-, és fejlesztés szerepe a gyártási feltételek biztosításában, Diósgyőri Gépgyár közleményei, 1983/6 pp.: 12-16.

» IV. Konferencia kiadványok

Nemzetközi idegen nyelvű konferencia lektorált kiadványa

 1. Dudás, I.: Grinding of worm having arched profile, Publication of 3rd Conference on Gears, Budapest, 1974. pp.: 61-65.
 2. Dudás, I.: Production geometrical questions of cutting tools used for machining worm drives having arched profile, Proceedings of the 4th Colloquium on Tools and Tool Materials, Miskolc, 09. 01. – 31. 08. 1978. p.: 1-18.
 3. Dudás, I.: Determination of contact line and enveloping tool surface at machining of helicoid surfaces, 5th Conference on Tools and Tool Materials, Miskolc, 24-27. 08. 1982. GTE, II. 15.1/1-15/ p.: 13.
 4. Dudás, I.: Production geometrical questions of spiroid drives, Correferatum prepared for the assembly of sub-committee of Power Transmissions of Machine Design Committee of Technical Sciences Department of MTA Budapest, 1986. 05. 29.
 5. Dudás, I.: Manufacturing and Qualification of Drives With Good Efficiency and High Load Capacity, Department of Production Engineering Technical University for Heavy Industry, 1986. június 16-18. pp.: 155-167., 1-st. International Conference-Reliability and Durability of Machines and Machinery Systems in Mining, 1986. június 16-18. Szozyrk, Seria Görnictwo. z. 143, Poland
 6. Dudás, I.: Geometrisch richtige Herstellung von Schraubenfläche, IX. Nauhowa Szkola Obrobki Sciernej Krakow Wrzesien, 1986 pp.: 81-86.
 7. Dudás, I.: Die Analyse der Werkzeug- und Fertigungsgeometrie von Spiroidgetrieben, 7. Vortragstagung Fertigung und Gütsicherung im Zahnradgetrichbeban, Magdeburg, 86. IX. 24-25, pp.: 215-221.
 8. Dudás, I., Fridrik L.: – Pap Józsefné:Fertigbearbeitung von Verzahnungen mit superharten Werkzeugen, 7. Vort-ragstagung Fertigung und Gütesicherung im Zahnradgetriebebau, Magdeburg, 86. pp.: 125-129, 1986. szept. 24-25.
 9. Dudás, I.: Schleifen von Verzahnungen mit superharten Werkzeugen, X. Naukowa Szkola Obróbki Sciernej, Wroclaw, 1987. 09. 16-20, pp.: 204-207.
 10. Dudás, I., Bányai K.: Bestimmung der Formgenauigkeit von Sneckenoberflächen mit Koordinaten-messmashine, VII. Oberflachenkoll mit internationaler Beteiligung Karl-Marx-Stadt 1988.
 11. Dudás, I.: Korrekte Abwälzfräser zur korrekten Scknecken, Nass ’88. II. Werkzeug-konferenz, Koszalin, 1988. V. pp.: 26-29., . ISSN 0860-0325 pp.: 289-298.
 12. Dudás, I., Fridrik L., Nagy S., Szabó S., Vadász D.: Modular Tool-suppling sudsystem for flexible manufacturing systems, (, 7-th Brazilian Conference on Automatic Control, Sád José dos Campos, SP. August 15-19, 1988.
 13. Dudás, I.: Design and Manufacturing of Helicoid Surfaces and Their Tools Using a CAD/CAM  System, International Conference on Engineering, DESIGN ICED ’88, Bp. 23-26. VIII. 1988. pp.: 8. Volumen 2. p. 214.
 14. Dudás, I.: Problem und Lösung zur Schleifen von Kegelschraubenflächen, 11th Interna-tional Symposium on Abrasive Machining, Poland, Lodz 19-22. Sept., l988. p.: 7.
 15. Dudás, I.: Herstellung von Helicoidflächen und – Werkzeugen untersuchung eines CAD/CAM Systems., III. Intersymposium „Untersuchung von Werkzeugen ’88”, Krakow 13-15. 10. 1988 Krakow-Muszyna
 16. Dudás, I.: Herstellung von Helikoidflächen und Werkzeugen. Untersuchung einers CAD/CAM Systems, III. Intersymposium, „Untersuchung von Werkzeugen ’88” Krakow, 1988 pp.: 32-36.
 17. Dudás, I.: Problem und Lösung beim Schleifen von Kegelschraubenflächen, XI. Navkowa szkola Obróbki sciernej Lódz, 19-22. Wrzesieu 1988, pp.: 163-170.
 18. Dudás, I.: CAD/CAM system for geometrically exact manufacturing of helicoid surfaces, ICED 90 Dubrovnik, Proceedings of ICED’90 – Volume 4, 28-31. August.1990. pp.: 1839-1846.
 19. Dudás, I., Horváth L., Cser I.: Entwurf von Ersatzteilherstellungsprozessen von CAD Produktmodell aus-gegangen, 3. Internationales Symposium von DAAM Technische Universität – Budapest Ungarn, 4-6. November 1992. pp.: 47-48.
 20. Dudás, I.: Integration as an essential aspect of the future CAPP Systems OSN’92 International Symposium Politechnika Krakowska pp.: 37-44.
 21. Dudás, I.: Qualification of CNC grinding wheel dressing equipment Production Engineering, 1993. 05-06., pp.: 219-223.
 22. Dudás, I.: CAD and CAM of spiroid worms and hobs International Symposium New developments in gear geometry 15-18. June. 1993. Izhevsk, Russia
 23. Dudás, I.: Introduction VIIIth International Conference on Tools, University of Miskolc, Hungary 30. Aug.- 1. Sept. 1993. , pp.: V. – VI., ISBN 963 661 215 3
 24. Dudás, I., Csermely T., Varga Gy.: Computerized Metrology of Experiments Done by Single Point cutting Tools, VIIIth International Conference on Tools, Miskolc, Aug. 30. – Sep. 01., 1993, pp.: 519-526.
 25. Dudás, I., Grabtschenko A. I.: Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie der Miskolcer Universität und dem Lehrstuhl für Materialzerspanung und Zerspanungswerkzeuge der Charkower Technischen Universität. VIII. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn Miskolc, 30. Aug. – 1. Sept. 1993. pp.: 268-272.
 26. Dudás, I.: Genaue-Abwalzfräser für genaue Schnecken VIII. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn Miskolc, 30. August – 1. September 1993. pp.: 379-388.
 27. Dudás, I.: Zur Herstellung von Schraubenflächen allgemeines mathematisches Modell sowie Fertigungssystem VIII. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn; Miskolc, 30. August – 1. September 1993. pp.: 389-399.
 28. Dudás, I.: Application of coordinate measuring technique for qualification of helicoid surfaces VIIIth Internatonal Conference on Tools University of Miskolc, 31. 08. – 01. 09. 1993. pp.: 400-408.
 29. Dudás, I., Csermely T.: Kontinuierliches Abrichten von profilierten Schleifscheiben durch CNC-Steuerung VIII. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn Miskolc, 30. August – 1. September 1993. pp.: 510-518.
 30. Dudás, I., Berta M., Cser I: Lösungen zur Werkzeugauswahlen den rechnergestützten Systemen der Fertigungsplanung, VIII. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn, Miskolc, 30. August – 1. September 1993. pp.: 654-662.
 31. Dudás, I. Szabó S.: Computergestützte Steuerung des Werkzeugflusses zerspanender Fertigungs-systeme, VIII. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn, Miskolc, 30. August – 1. September 1993. pp.: 663-669.
 32. Dudás, I.: Herstellung von Schraubenflächen im Automatisierten System, 4. Internationales DAAAM Symposium, Technische Universität Brno – Tschec-hien, 16.-18. September 1993. pp.: 71-72.
 33. Dudás, I. Csermely T. – Varga Gy:The application of metrology for testing of dimensioning models, 4. Internationales DAAAM Symposium, Technische Universität Brno – Tschec-hien, 16 – 18. September 1993. pp.: 73-74.
 34. Dudás, I.- Berta M. –Cser I.:Szosztojanie i problemi razvitija CAPR proizvodctvennih processzov, INTERPARTNER ’93 Harkov, 4-8. Okt. 1993.
 35. Dudás, I.:Izgotovlenie szpiroidnih peredacs INTERPARTNER ’93 Harkov, 4-8. Okt. 1993.
 36. Dudás, I. Bajáky Zs.:Masurarea suprafetelor elicoidale cu ajutorul masinilor de masurat in coordonate, MTM’93. CUGIR-ROMÁNIA 1993. octombrie 14-16. pp.: 132-135.
 37. Dudás, I.- Grabchenko A. I. -Verezub N. V- Horváth M..:High Technologies in Manufacture Engineering International Conference, Polytechnical University of Kharkov and University of Miskolc. Miskolc, 2. March 1994. pp.: 31-36. ISBN 963 661 2382
 38. Dudás, I., Berta, M.- Cser, I.: The Trends of the Development and the Application of Computer Aided Production Process Planning International Conference, Polytechnical University of Kharkov and University of Miskolc. Miskolc, 2. March 1994. pp.: 13-19. ISBN; 963 661 2382
 39. Dudás, I., Berta, M.- Cser, I.: Possibilities of microCAD’s in production planning 18. Kolloquium zur Konstruktionstechnik 10-13th, May, 1994, Zakopane, Poland, pp.: 173-179.
 40. Dudás, I.: Rächerunterstütztes Konstruieren von Zerspannungswerkzeugen Wybrane problemy projektorawania procesow technologicznych, Politechnika Gdanska, 1994. május 26-27., pp.: 24-31
 41. Dudás, I.: Rechnerunterstützte Planung der Technologischen Prozesse Technologia Obrobki Wykanczajacej (Sympozjum), Politechnika Gdanska 1994. május. 30, pp.: 5-11.
 42. Dudás, I.: The application of coordinate measuring technics for qualifying of helicoidal surfaces, Viszókije Technológii, Harkov – HGPU – Alusta, 1994. p.: 68.
 43. Dudás, I., Berta M., Cser I.: Production of rotational parts in small-series and computer aided planning of its production engineering Viszókije Technológii, Harkov – HGPU – Alusta, 1994. p.: 69.
 44. Dudás, I., Csermely T., Varga, Gy.: Computer aided measurement technic of experiments performed by tools with defined geometry, Proceedings of the Joint Hungarian – British International Mechatronics Conference, ISBN: 1 85312 367 6, ISBN: 1 56252 291 4, Budapest, 21-23th September 1994, pp.: 35-41.
 45. Dudás, I., Bányai K.: Manufacturing of helical surfaces in flexible production system Singapore, 8-11. November 1994. pp.: 1036-1038.
 46. Dudás, I., Bányai, K.: Qualitätssicherung der Schneckenflächen im flexiblen Fertigungssystem Qualitätssicherungssysteme im Maschinenbau Krakow, Poland, 7-28. October 1994, pp.: 45-51.
 47. Dudás, I., Csermely T., Varga, Gy.: Die elektrische Regelung von DHLC Drahtziehmaschinenreihen Donau Adria Assoziation für Automation und Messtechnik – DAAAM, WIEN, ÖSTER-REICH – 5. Internationales DAAAM Symposium 27-29. October 1994., pp.: 105-106., Maribor, Slowenien
 48. Dudás, I.: Constructional and manufacturing standpoints for appropriate production of helicoid surfaces Donau Adria Assosiation für Automation und Messtechnik – DAAAM, WIEN, ÖSTERREICH – 5. Internationales DAAAM Symposium 27-29. October 1994., Maribor, Slowenien; pp.: 103-105.
 49. Dudás, I., Varga, Gy.: Forming of Driving Pair Bearing Patterns for Worm Gears 4th International Tribology Conference – AUSTRIB’94 5-8. December 1994., Volume II., pp.: 705-709., Perth, Australia
 50. Dudás, I., Bányai K.: Automatized Geometrical Qualification of Helicoidal Surfaces Proceedings of the Thirty-first International Matador Conference, Manchester, 20th-21st April, 1995, pp.: 333-337.
 51. Dudás, I., Varga Gy.: Up-to-date Method for Design and Production of Worm Driving Pairs Proceedings of the Thirty-first International Matador Conference, Manchester, 20th-21st April, 1995, pp.: 579-583.
 52. Dudás, I., Varga Gy.: Environment clean – with minimum volume of coolants – drilling TOP 95. Pozsony (Bratislava) 1995. június 27. pp.: 191-196.
 53. Dudás, I.: Environment friend machining technology – Drilling MteM’95 Kolozsvár (Cluj-Napoca) 1995. október 10-14.
 54. Dudás, I., Bajáky Zs.: Verificarea geometreie suprafetelor elicoidale pemasini de masuratin 3D MteM’95 Kolozsvár (Cluj-Napoca), 1995. október 10-14. pp.: 225-228.
 55. Dudás, I., Bányai K.: Manufacturing Of Helical Surfaces By CNC Thread Grinder MTeM ’95 Kolozsvár (Cluj-Napoca), 1995. október 10-14.
 56. Dudás, I., Csermely T.: Die Qualitätssicherung von erzeugnissen Mittels der digitalen Messtechnik 6. Internationales DAAAM Symposium, Technische Universitat Krakow-Polen 1995. október 26-28. , pp.: 81-82.
 57. Dudás, I., Varga Gy.: Dynamic modeling of transverse drill bit vibration at environment clean drilling 6th International DAAAM Symposium, Technical University of Krakow-Poland 1995. október 26-28. , pp.: 83-84.
 58. Dudás, I., Varga, Gy., Bányai, K.: Bearing Pattern Localization of Worm Gearing. VDI-Gesellschaft Entwicklung Konstruktion Vertrieb, International Conference on Gears Tagung Dresden, 22-24. April 1996, pp.: 427-441.
 59. Dudás, I.: Introduction IX. th International Conference on Tools, University of Miskolc, Hungary 3-5. Sept. 1996. pp.: VI. , ISBN 963 661 215 3
 60. Dudás, I.: Hoch- und Spitzentechnologien der Fertigungstechnik, Entwicklungsstand und Perspektiven, IX. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn, 3-5. September 1996. , pp.: 33-52.
 61. Dudás, I., Csermely, T.: Schwingungsanalyse von Bohrwerkzeugen IX. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn, 3 – 5. September 1996., pp.: 269-276.
 62. Dudás, I., Su, D.: Development of an Intelligent Integrated System Approach for Design and Design and Manufacture of Worm Gears IX.th International Conference on Tools, University of Miskolc, Hungary 3-5. Sept. 1996. pp.: 399-406.
 63. Dudás, I.: Developing of production of elements of spiroid gearing IX. th International Conference on Tools, University of Miskolc, Hungary 3-5. Sept. 1996., pp.: 427-434.
 64. Dudás, I.: Umweltfreundliche Bohrtechnologien IX. Internationale Werkzeugkonferenz. Universität Miskolc, Ungarn, 3-5. September 1996., pp.: 509-522.
 65. Dudás, I., Szabó S.: Merkmale des Werkzeugflusses bei zerspandenen Herstellungssystemen IX. Internationale Werkzeugkonferenz, Universität Miskolc, Ungarn 3-5. September 1996. , pp.: 775-782.
 66. Dudás, I.- Bányai K.-Varga Gy.Simulation of Meshing of Worm Gearing, The 7th International Power Transmission and Gearing Conference, San Diego, California, USA, October 6-9., 1996, pp.: 141-146.
 67. Dudás, I.- Varga Gy.:The Use of Factorial Experiment Design Method for Choosing the Proper Cutting Parameters, 7th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 17-19. October 1996, pp.: 453-454.
 68. Dudás, I.: Intelligent Techniques for Design and Manufacturing of Worm Gearings The Second World Congress on Inteligent Mafacturing Process & Systems Budapest, Hungary, June 10-13, 1997 pp.: 430-438.
 69. Dudás, I., Varga, Gy.: Application of Factorial Experiment Design Method for Analysis of Worm Gearing, MTM ’97, International Conference on Mechanical Transmissions and Mechanisms, Tianjin, China, July 1-4., 1997, pp.: 625-629.
 70. Dudás, I., Tolvaj I., Varga Gy.: Analysis of Tool and Production Geometry in Case of Environmentally Clean Manufacturing, Proceedings of the 8th International DAAAM Symposium, ICCU, Dubrovnik, Croatia, 23-25th October, 1997, pp.: 71-72.
 71. Dudás, I. Szabó O.- Gurzó J.:Temperature Variation Due to the Sliding of Atomic Planes at Microcutting 4th International Colloquium – Mikro – und Nanotechnologie, TU Wien, November 26., 1997. pp.: 41-46.
 72. Dudás, I. Su D.- Bányai K.:Intelligent integration in manufacture of worm gears. V. Miedzynarodowe Sympozjum OSiN’ 97 Krakow-Krynica 4-6. XII. 1997, pp. 56-61.
 73. Dudás, I. -Varga Gy:Vibration Analysis of Twist Drills, 6th International Scientific Conference „Achivements in the Mechanical & Materials Engineering”, AMME’97, GLIWICE-WISLE, Miskolc-Tapolca, 1-3. December, 1997, pp.: 76-79.
 74. Dudás, I.- Varga Gy.:Analysis of Environment Friend Drilling Technologies, „Achivements in the Mechanical & Materials Engineering”, AMME’97, GLIWICE-WISLE, Miskolc-Tapolca, 1-3. December, 1997, pp.: 88-91.
 75. Dudás, I.- Bányai K.:Possibility of application of expert systems, on the field of worm drives An International Meeting of the Production and Operations Management Society, Graduate School of Business, University of Cape Town, South Africa, 29 June – 02 July 1998. pp.: 68-74.
 76. Dudás, I. -Varga Gy: Up-to-date Analysis of Environment Friend Manufacturing Technologies, An International Meeting of the Production and Operations Management Society, Graduate School of Business, University of Cape Town, South Africa, 29 June – 02 July 1998. pp.: 75-79.
 77. Dudás, I.- Varga Gy.: Use Factorial Experiment Design for Environment Clean Drilling Experiments, Proceedings of the Sixth IASTED International Conference, Banff, Canada, July 26-29., 1998. pp.: 89-91.
 78. Dudás, I. –Varga Gy.- Leskó B.: Experimental Examinations of Sliding Burnishing – As a Finishing Manufacturing Operation – for External Cylindrical Surfaces Proceedings of the Sixth IASTED International Conference, Banff, Canada, July 26-29., 1998. pp.: 165-168.
 79. Dudás, I.:Possibility of Application of Expert Systems on the Field of Worm Drives Proceedings of the Sixth IASTED International Conference, Banff, Canada, July 26-29., 1998. pp.: 173-176.
 80. Dudás, I., Bányai K.: Measurement of worm gearing for 3D measuring machine Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4., 1998. pp.: 207-211.
 81. Dudás, I., Lierath, F..: The modern measuring technique as the device of the effective quality assurance of the machine production Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4, 1998. pp.: 465-473.
 82. Dudás, I., Tolvaj, I., Varga, Gy., Csermely T.: Measurements applied at the experiments of environmentally clean drilling manufacturing operations, Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4., 1998. pp.: 487-492.
 83. Dudás, I. Csermely T.: Vibration Analysis of Drilling Tools Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4, 1998. pp.: 499-503.
 84. Dudás, I., Balyáky, Zs.: Qualification of Worms Gears in CAD/CAM Systems 6th IMEKO SYMPOSIUM „Metrology for Quality Control in Production”, Vienna, Austria, Sept. 8-10., 1998. pp.: 149-155.
 85. Dudás, I., Bányai, K.: Simulation of Meshing of Worm Gearing High Technologies of Machine-Building Kharkov, 1998. pp.: 101-103.
 86. Dudás, I.:Simulation of Meshing of Worm Gearing Technologia Obróbki Wykanczajacej, Materialy IV Seminarium, Gdansk, Sept. 25-27., 1998. pp.: 22-28.
 87. Dudás, I. . Szabó O.- Gurzó J.:Weggleiten von Atomschichten Infolge der Temperaturänderung Während der Mikrozerspanung Technologia Obróbki Wykanczajacej, Materialy IV Seminarium Gdansk, Sept. 25-27., 1998. pp.: 48-55.
 88. Dudás, I.:Intelligent Techniques for the Design and Manufacturing of Worm Gearings International Conference on Manufacturing Systems Bucharest, Romania, 14-15. October 1998. pp.: 45-54.
 89. Dudás, I. Bányai Károly: Development of Universal Thread Grinding Machine XIIIth Conference on Machine Tools University of Miskolc, 26-27. October 1998. pp.: 105-111.
 90. Dudás, I.: Herstellung von schraubenflächen im automatischem system Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Ing. Habil. Dr. h. c. mult. Friedhelm Lierath, Magdeburg, Germany, Mai 1998.
 91. Dudás, I.: Operation Planning and Simulation of Machining on Turning Centres Asian Industrial Technology Congress’99., Hong Kong, 26-29. April 1999.
 92. Dudás, I. Csermely T.:Diagnostical expert system von werkzeugen The 10th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 21-23 th October 1999.
 93. Dudás, I., Varga Gy.: Up-to-date metrology for effective quality assurance of the machine production V ICIE – International Congress of Industrial Engineering Brazí-lia, Rio de Janeiro Nov. 1-4., 1999.
 94. Dudás, I.: Analysis of Drilling when Environmentally Conscious Manufacturing, EP99 Engenharia de Producao, XIX ENEGEP Conference, V ICIE – International Congress of Industrial Engineering, Rio de Janeiro, Brazil, 01 a 04 de No-vembro, 1999, pp.: 210-215.
 95. Dudás, I., Varga Gy., Leskó, B.: Examinations of Sliding Burnishing for Finishing Operation of External Cylindrical Surfaces, Huddersfield
 96. Dudás, I., Csermely, T.: Application of Electrical Metrology Methods for Examinations of Machine Tools XVI. IMEKO World Congress, Wien, Austria, 2000.
 97. Dudás, I. Varga, Gy.: The use of CCD cameras in production engineering of sophisticated engineering surfaces The 28th Israel Conference on Mechanical Engineering Ben-Gurion University of the Negev Beer-Sheva, Israel, 14-15. June, 2000.
 98. Dudás, I., Varga, Gy.: Analysis of environmentally conscious manufacturing technologies The 28th Israel Conference on Mechanical Engineering Ben-Gurion University of the Negev Beer-Sheva, Israel, 14-15. June, 2000.
 99. Dudás, I.: Intelligent Automation of Design and Manufacture of Worm Gear Drives Proceeding of the Tenth International Conference on Tools Miskolc, Hungary, 6-8. September, 2000. pp.: 37-43.
 100. Dudás, I., Szirtes, T., Bányai, K.: Examination of the Efficiency of a Worm Drive by Dimensional Analysis Proceeding of the Tenth International Conference on Tools Miskolc, Hungary, 6-8. September, 2000. pp.: 45-51.
 101. Dudás, I., Csermely, T.: Examination Dynamic Features of Machine Tools in These Days Proceeding of the Tenth International Conference on Tools Miskolc, Hungary, 6-8. September, 2000. pp.: 53-58.
 102. Dudás, I., Csermely, T.: Werkzeuge und Werkzeugsmaschinen QM-Systeme von Maschienenbau-technologie Proceeding of the Tenth International Conference on Tools Miskolc, Hungary, 6-8. September, 2000. pp.: 59-63.
 103. Dudás, I., Varga Gy.: Intelligent Manufacturing System for Production of Helicoid Surfaces Proceeding of the Tenth International Conference on Tools Miskolc, Hungary, 6-8. September, 2000. pp.: 127-132.
 104. Dudás, I., Szabó S., Varga Gy.: Planning of Tool-Flow Nowadays Proceeding of the Tenth International Conference on Tools Miskolc, Hungary, 6-8. September, 2000. pp.: 159-165.
 105. Dudás, I., Varga, Gy.: The Possibility of the Use of CCD Camera for Manufacturing of Precision Surfaces Proceeding of the Tenth International Conference on Tools Miskolc, Hungary, 6-8. September, 2000. pp.: 291-296.
 106. Dudás, I.: Anwendungsgebieter Umweltfreundlicher Technologien In Der Maschinen-bau-industrie Proceeding of the Tenth International Conference on Tools Miskolc, Hungary, 6-8. September, 2000. pp.: 325-331.
 107. Dudás, I. Varga, Gy.: Examinations of Sliding Burnishing Using for Improving the Surface Quality of External Cylindrical Surfaces, 15th World Conference on Non-Destructive Testing, Roma, Italy, 15-21. October, 2000. Abstract Book: p.: 237., and 5 pages on CD Proceeding.
 108. Dudás, I., Bányai, K.: Optimization of generation of helicoidal surfaces The International Conference on Mechanical Transmissions (ICMT’2001) April 5-9., 2001, Chongqing University, Chongqing, P.R. China, pp.: 313-317.
 109. Dudás, I., Bányai, K.: Planning of Optimum Mating and Grinding of Helicoid Surfaces International Multidisciplinary Conference, May 25-26., 2001., Baia Mare, pp.: 60-65.
 110. Dudás, I.: Measurement of tool profiles by CCD cameras 5th ISMTII – International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments Sept. 25-29., 2001. Giza – Cairo, Egypt, pp.: 91-96.
 111. Dudás, I.: Production of Helicoid Surfaces in Intelligent Systems, 5TH International MTeM Symposium Cluj-Napoca October 4-6., 2001, Cluj-Napoca, Romania, pp.:177-182.
 112. Dudás, I., Varga Gy., Bányai K.: Grinding Wheel profil measurement by CCD camera Annals of DAAM for 2001 & Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium 24-27th October 2001., Jena, Germany, pp.: 117-118.
 113. Dudás, I., Varga Gy., K. J. Stout.: 3D Analysis of Surfaces Machined by Environmentally Conscious Way, Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium, Wienna, Austria, 23-26th October, 2002, pp.: 585-586.
 114. Dudás, I. Bányai K.-:New Production Geometry of Modified Spiroid Drives, Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium, Wienna, Austria, 23 – 26th October, 2002, pp.: 145 – 146.
 115. Dudás, I.: New Production Geometrical Properties of Spiroid Gearing, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2002. november 5-6-7., Gépészmérnöki Kar Szekció-kiadványa, pp.:32-37.
 116. Dudás, I., Gyenge Cs.: Analysis of LOM type rapid-prototype system, Materialy VI Miedzynarodowego Seminarium Proceedings of the 6th Internetional Seminar, Technologia Obróbki Wykanczajacej Finishing Machining, Gdansk, 16. 12. 2002.
 117. Dudás, I.: The Use of CCD Cameras in Mechatronics. Proceedings of WESIC 2003, Univeristy of Miskolc, Hungary, 28-30. May, 2003. pp. 397-404. ISBN 963 661 570 5
 118. Dudás, I.: Intelligent Automation of Production of Worm Gear Drives, Annals of MteM for 2003 & Proceedings of the International MteM Conference Published by MteM 2003, Cluj-Napoca, Romania, (Editor Csaba Gyenge)
 119. Dudás, I.: Production Geometry and Manufacturing of Helicoids, II. Sympozjum – Wybrane problemy Projektrowania Procesów Technologicznycs, Sopot 18-19. maja 2004, pp.:49-60. ISBN 83-88579-85-1
 120. Dudás, I., Varga, Gy., Bányai, K.: The use of holonic manufacturing system for production of worm driving pairs, Research and Education, For the 40 years jubilee of the cooperation between the National Technical University „Kharkiv Politechnic Institute” and the University of Miskolc, Harkov, 2004., pp.: 99-106. ISBN 966-593-337-X
 121. Dudás, I.: Unyifikácija operátorov i elementov otobrazsényija prosztranszva pri 3 D modelliroványija rézsusih insztrumentov, Research and Education, For the 40 years jubilee of the cooperation between the National Technical University „Kharkiv Politechnic Institute” and the University of Miskolc, Harkov, 2004., pp.: 169-174. ISBN 966-593-337-X
 122. Dudás, I.: Intelligent Automation of Production of Worm Gear Drives, Annals of MTeM for 2003 & Proceedings of the 6th International Conference Modern Technologies in Manufacturing, Published by MTeM 2-4. October 2003. Cluj-Napoca, Romania
 123. Varga, Gy., Dudás, I.: Tribological and Environmental Examinations of Dry Machining Processes, Proc, of the 2nd Int. Conf. of „Research and Education” results of the scientific cooperation between the National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute” and the University of Miskolc, Miskolc, 2004, March 17-19, pp.: 193-201. ISBN 963 661 607 8
 124. Dudás, I., Gyenge, Cs.: Analysis of lom type rapid-prototype system, Materialy VI Miedzynarodowego Seminarium Proceedings of the 6th Internetional Seminar, Technologia Obróbki Wykanczajacej Finidhing Machining, Gdansk, 16. 12. 2002.
 125. Dudás, I.: Production Geometry and Manufacturing of Helicoids, II. Sympozjum – Wybrane problemy Projektrowania Procesów Technologicznycs, Sopot 18-19 maja 2004, pp.:49-60.ISBN 83-88579-85-1
 126. Dudás, I., Varga, Gy., Bányai, K.: Holonic Manufacturing System for Production of Different Sophisticated Surfaces. Proceedings of the Fourth IASTED International Conference on Modelling, Simulation, and Optimization, held August 17-19, 2004. Kauai, Hawaii, USA, pp.:72-75. ISBN: 0-88986-424-1, ISSN: 1021-8181.,
 127. Varga, Gy., Dudás, I.: Modelling and Examinations of dry Machining Processes. Proceedings of the Fourth IASTED International Conference on Modelling, Simulation, and Optimization, held August 17-19, 2004. Kauai, Hawaii, USA, pp.:327-331. ISBN: 0-88986-424-1, ISSN: 1021-8181.
 128. Bányai, K, Dudás, I.: Modifikált spiroid hajtópárok kapcsolódásának vizsgálata, Dokotoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004. november 9. pp.:15-20.
 129. Dudás I., Dudás N., Felhő Cs., Varga Gy.: Medical Application of rapid Prototyping. MicroCAD 2005, Proceedings of International Scientific Conference, Supplementary Volume, Manufacturing Sysgtems, March 10-11, 2005., University of Miskolc, Miskolc, Hungary, pp.: 37-42, ISBN 963 661 646 9 0
 130. Dudás, I., Vargy, Gy.: 3D Topography for Enviromentally Friendly Machined Surfaces, 7th International Symposium Series on Measurement Technology & Intelligent Instruments 6-8 September 2005. Huddersfield, UK; ISMTII 2005., pp.:103-106.
 131. Dudás I. – Varga Gy.: 3D Topography for Environmentally Friendly Machined Surfaces Journal of Physics: Conference Series 13, 2005., pp.: 24-27., Institute of Physics Publishing, doi: 10.1088/1742-6596/13/1/006
 132. Varga, Gy., Balajti, Zs., Dudás, I.: Advantages of the CCD Camera Measurements for Profile and Wear of Cutting Tools. 7th International Symposium Series on Measurement Technology & Intelligent Instruments 6-8 September 2005. Huddersfield, UK; ISMTII 2005., pp.:271-274.
 133. Dudás, I.: Production Engineering int he 21th century, Anmals of MTeM for 2005 & Proceedings of the 7th International MTeM Conference Modern Technologies in Manufacturing 6th-8th October 2005, Cluj-Napoca, Romania, pp..:1-8.
 134. Dudás, I. Bányai K.: Examination of Mashing of Modificated spiroid Driving Pairs, 9th International Research/Expert Conference „Trend sin the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2005, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005., p.:981-984.
 135. Dudás, I., Balajti Zs.: Modelling a Development of the new Method for Describing the Bearing Pattern of the Spiroid Driving, 9th International Research/Expert Conference „Trend sin the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2005, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005., p.:985-988.
 136. Dudás, I.- Balajti Zs.-Bányai K.-:Exact Production of Helicoid Surfaces, III. International Congress of Precision Machining Vienna-Austria (ICPM 2005), October 18-19. 2005., pp.:27-32
 137. Dudás, I.: Modelling and Medical Applications of Rapid Prototyping, Proceedings of the International Scientific Conference „Innovation and Utility in the Visegrad Fours”Volume 3.(Agricultural and Mechanical Engineering) Nyíregyháza, Hungary, October 13-15, 2005. pp.:617-622. ISBN 963 86918 0 8 Ö, ISBN 963 86918 2 4
 138. Dudás, I. Lierath F.:High Technologies Rules the Perspective Development of Production Technology Case Studies for Micro-, Nano-, Laser- and Computer-Technologies, Proceedings of the International Scientific Conference „Innovation and Utility in the Visegrad Fours”Volume 3.(Agricultural and Mechanical Engineering) Nyíregyháza, Hungary, October 13-15, 2005., pp.:653-660   ISBN 963 86918 0 8 Ö, ISBN 963 86918 2 4
 139. Dudás, I.-Balajti Zs.:Modelling and develpoment for describing the bearing pattern of the spiroid driving, Proceedings of the Sixth IASTED Internetional Conference on ”Robotics and Applications, 2005. október 31. – november 02. 2005., Cambridge, USA, pp.:203-208 ISBN 0-88986-521-3
 140. Dudás, I., Bányai K: Development of the Universal Thread-Grinding Machine. 10th International Research/Expert Conference „Trend sin the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2006, Barcelona Lloret de mar, Spain, 11-15 September, 2006., pp.: 229-232. ISBN 9958-617-30-7
 141. Dudás, I., Balajti Zs.: Analysing of Helicoid Surfaces Having the Same axis by Mathematical Model. 10th International Research/Expert Conference „Trend sin the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2006, Barcelona Lloret de mar, Spain, 11-15 September, 2006., pp.: 965-968. ISBN 9958-617-30-7
 142. Dudás, I., Felhő Cs., Zsoldos G.: Rapid Prototyping and Medical Prostheses Manufacturing Research at the University of Miskolc. Rapid Prototype alkalmazása az orvostudományban. MTA Debreceni Területi Bizottsága, Debrecen, 2006. október 13.
 143. Balajti, Zs., Dudás, I.: New Model for the Production Geometrical Analysis of Spatial Drives, microCAD 2006. International Scientific Conference Miskolc, 16-17. March 2006., pp. 1-4., ISBN 963 661 713 9.
 144. Dudás, I., Balajti Zs.: Mathematical model for analysing helicoid surfaces having the same axis, microCAD 2007. International Scientific Conference, Section L: Production Engineering and
  Manufacturing Systems, Miskolc, 22-23. March 2007.,, pp. 1-6.,
  ISBN 978-963-661-742-4 Ö, 978-963-661-753-0.
 145. Varga, Gy., Dudás, I.: 3D Topography for Drilled Surfaces, Proceedings of ISMTII 2007, the 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instrum, September 24-27, 2007, pp.:429-432, 2007
 146. Dudás, I., Lierath, F., Balajti, Zs.: Analysis of the Production Process of the Arched Worm Profil, 12th International Conference on Tools, University of Miskolc,Hungary, 6-8. September 2007. pp.: 169-174., ISSN 1215-0851, 2007
 147. Dudás, I., Varga, Gy.: CCD Camera Measurements for the Examination of Wear of Cutting Tools, Proceedings of ISMTII 2007, the 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instrum, September 24-27, 2007, pp.: 301-304.
 148. Dudás, I., Varga, Gy.: CCD Camera Measurements for the Examination of Wear of Cutting Tools, Proceedings of ISMTII 2007, the 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instrum, September 24-27, 2007, pp.: 301-304
 149. Balajti, Zs., Dudás, I.: Determination of the Wheel Profile in Explicit Form, 12-th International Conference on Tools, University of Miskolc, Hungary, 6-8. September 2007. pp. 181-185., ISSN 1215-0851, 2007
 150. Balajti, Zs., Dudás, I.: Practical Application Of The Monge Projection In The Production Process, microCAD 2008. p. 9-16. Miskolc, Egyetemváros, Hungary
 151. Dudás, I., Balajti, Zs: Analysis Of The Production Process Of The Arched Worm Profil, microCAD 2008 p. 41-46., Miskolc, Egyetemváros, Hungary
 152. Varga, Gy., Dudas, I., Szigeti, F., Kovacs, A., Yagi, H.: Examination of Cutting Tool Wear, microCAD 2008, International Scientific Conference, Section N, Production Engineering and Manufacturing Systems, Miskolc, March 20-21, 2008, pp.: 185-190, ISBN 978-963-661-812-4, Ö, ISBN 978-963-661-823-0
 153. Dudás, I., Dezső, G.: Physical Modeling The Contact Problem Of A Worm Gear Drive, microCAD 2008 p.47-52. Miskolc, Egyetemváros, Hungary
 154. Dudás, I.: Computer Aided    Engineering Development  of Up-To-Date Worm Gear Drives. COMEG 2008. Santa- Clara, Kuba
 155. Balajti, Zs., Dudás, I.: New Model for the Production Geometrical Analysis of Spatial Drives, microCAD 2006. International Scientific Conference Miskolc, 16-17. March 2006., pp. 1-4., ISBN 963 661 713 9.
 156. Balajti, Zs., Dudás, I.: Mathematical model for analysing helicoid surfaces having the same axis, microCAD 2007. International Scientific Conference, Section L: Production Engineering and Manufacturing Systems, Miskolc, 22-23. March 2007.,, pp. 1-6., ISBN 978-963-661-742-4 Ö, 978-963-661-753-0.
 157. Balajti, Zs., Dudás, I.: Determination of the Wheel Profile in explicit Hungary, 6-8. September 2007. pp. 181-185.
 158. Balajti, Zs., Dudás, I.: Practical Application of the Monge Projection in the Production Process, microCAD 2008. International Scientific Conference, Section L: Production Engineering and Manufacturing Systems, Miskolc, 20-21. March 2007., pp. 9-16., ISBN 978-963-661-742-4 Ö,978-963-661-7530.
 159. Dudás, I., Balajti, Zs.: Analisys of the production Process of the arched Worm Profil, microCAD 2008. International Scientific Conference, Section L: Production Engineering and Manufacturing Systems, Miskolc, 20-21. March 2007., pp. 41-46., ISBN 978-963-
  661-742-4 Ö, 978-963-661-753-0.
 160. Balajti, Zs., Dudás, I.: Up to date method for describing the bearing pattern of spiroid driving, International Conference, Moszkva, 2009.
 161. Dudás, I., Varga, Gy.: Examination of drilling manufacturing operation made by environmentally, Proceedings of ISMTII 2009, Saint Petersburg
 162. Dudás, I., Varga, Gy.: Measurements os sophisticated surface pairs in holonic manufacturing system, Proceedings of ISMTII 2009, Saint Petersburg
 163. Bodzás, S., Dudás, I.: Modern quality assurance of spiroid worm, Factory Automation 2010, Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Kecskemét, 2010.04.15. – 2010.04.16., pp.: 139 – 144., ISBN 978-963-7294-83-9
 164. Monostori, R., Dudás, I.:, Measurement techniques of shaping surfaces, Factory Automation 2010, Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, Kecskemét, 2010.04.15. – 2010.04.16., pp.: 127 – 134., ISBN 978-963-7294-83-9
 165. Dezső, G., Dudás, I., Péter, L., Bodzás S.: Multicontast problem of spiroid worm gear drives, microCAD International Scientific Conference, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 2011.03.31 – 2011.04.01., pp.: 47 – 52., ISBN 978-963-661-965-7
 166. Bodzás S., Dudás, I.: Production geometry and finite element method analisys of archimedean worm gear drive, XXV. microCAD International Scientific Conference, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 03.31 – 2011.04.01., pp.: 29 – 34., ISBN 978-963-661-965-7
 167. Bodzás S., Dudás, I., Péter, L., Dezső, G., Kósa P., Százvai A.: Rapid prototyping production of conical worm with arched profile, XXV. microCAD International Scientific Conference, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 03.31 – 2011.04.01., pp.: 35 – 40. (ISBN 978-963-661-965-7)
 168. Mándy, Z., Dudás, I.: The aggregation approach of Holonic Manufacturing Systems, XXV. microCAD International Scientific Conference, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 03.31 – 2011.04.01., pp.: 133 – 138. (ISBN 978-963-661-965-7)
 169. Bodzás, S., Dudás, I.: Analysis of the grinding territory of worm gear hob, International Multidisciplinary Conference 2011 9th Edition Proceedings, Bessenyei Publishing House, Nyíregyháza, 2011.05.19 – 2011.05.21., pp.: 61 – 66., ISBN 978-615-50-97-18-8
 170. Mándy, Z., Dudás, I., Bodzás, S.: Manufacture of spiroid worm surfaces in modern intelligent integrated systems, Factory Automation Conference 2011, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011.05.24 – 2011.05.26., pp.: 140 – 147., ISBN 978-963-7175-3
 171. Bodzás, S., Dudás, I.,: Modeling and mathematical analysis of conical helical surface, Annals of MTeM for 2011 and Proceedings of the 10th International Conference Modern Technologies in Manufacturing, Cluj Napoca, Romania, 2011.10.05. -2011.10.07., pp.: 37- 40., ISBN 978-606-8372-02-0
 172. Dudás, I.,: General mathematical model for investigation of cylindrical and conical worms and hobs, Annals of MTeM for 2011 and Proceedings of the 10th International Conference Modern Technologies in Manufacturing, Cluj Napoca, Romania, 2011.10.05. -2011.10.07., pp.: 103 – 107., ISBN 978-606-8372-02-0
 173. Bodzás, S., Dudás, : Designing and modelling of worm gear hob, Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, Miskolc, 2011.11.08., pp.: 12 – 17.
 174. Dudás, I., Bodzás, S.: Modeling and prototyping production of conical face gear hob, Proceedings of the 13th International Conference of Tools ICT 2012, Miskolc, 2012.03.27 – 2012.03.28., pp.: 339 – 345., ISBN 978-963-9988-35-4
 175. Dudás, I.: Manufacture of helicoidal surfaces in modern intelligent integrated systems, Proceedings of the 13th International Conference of Tools ICT 2012, Miskolc, 2012.03.27 – 2012.03.28., pp.: 333 – 339. ISBN 978-963-9988-35-4
 176. Dudás, I., Mándy, Z.: The theory of the grinding wheel dressing with kinematical analysis, Proceedings of the 13th International Conference of Tools ICT 2012, Miskolc, 2012.03.27 – 2012.03.28., pp.: 345 – 351., ISBN 978-963-9988-35-4
 177. Bodzás, S., Dudás, I.: Mathematical generation and modeling of face gear surface, The Publications of the microCAD International Scientific Conference CD, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.03.29 – 2012.03.30., ISBN 978-963-661-773-8
 178. Mándy, Z., Dudás, I.: The mathematical basis of grinding wheel regulation, The Publications of the microCAD International Scientific Conference CD, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.03.29 – 2012.03.30., ISBN 978-963-661-773-8
 179. Bodzás, S., Dudás, I.: Defining of the resharpening territory of the new type spiroid face gear having arched profile by analytic calculations, International Multidisciplinary Conference 2013 10th Edition Proceedings, Bessenyei Publishing House, Nyíregyháza, 2013.05.22. – 2013.05.24., pp.: 29 – 34., ISBN 978-615-5097-66-9
 180. Dudás, I., Bodzás, S.: The analysis of cutting edges of face gear hob with analytical calculation and three coordinate measuring machine, 11th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, ISMTII 2013, 2013. 07.01. – 2013. 07. 05., Aachen, Németország, pp. 30. (abstract), Terjedelem: 6 oldal, Guide to Selected Topics pp. 22., ISBN 978-3-86359-138-0
 181. Dudás, I., Monostori, R.: Analysis of a big joint implant, 11th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, ISMTII 2013, 2013. 07.01. – 2013. 07. 05., Aachen, Németország, pp. 73. (abstract), Terjedelem: 6 oldal, Guide to Selected Topics pp. 22., ISBN 978-3-86359-138-0
 182. Bodzás, S., Dudás, I.: The geometric controlling of a new type spiroid worm shaft by three coordinate measuring machine, Annals of MTeM for 2013 and Proceedings of the 11th International Conference Modern Technologies in Manufacturing, Cluj Napoca, Romania, 2013.10.17. – 2013.10.19., pp.: 5 – 11., ISBN 973-9087-53-1
 183. Bodzás, S., Dudás, I.: Production technology of spiroid worm surface using grinding wheel banking angle correction, The Publications of the MultiScience – microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference CD, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2014. 04. 10 – 2014. 04. 11., ISBN 978-963-358-051-6
 184. Dudás, I., Bodzás, S.: The production geometric analysis of the new type, spiroid worm gear drive having arched profile, ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference: DETC2013, Portland, Amerikai Egyesült Államok (USA), 2013.08.04-2013.08.07, New York: American Socety of Mechanical Engineers (ASME), 2013, ISBN 978-0-7918-5597-3

Nemzetközi idegen nyelvű konferencia nem lektorált kiadványa

 1. Dudás I.: Herstellung von Helikoidoberflächen und ihrer Werkzeuge im CIM-SYSTEM MicroCAD-SYSTEM’92 Miskolc, Ungarn, 02. 25-29. pp.: II./43l-436.
 2. Dudás I., Berta, M., Cser, T.: The Trends of the Development and the Application of Computer Aided Production Process Planning MicroCAD-SYSTEM ’93 Kassa, 1993. november
 3. Dudás I. – Berta, M. – Cser, I.: The Problems and the State of the Department and the Application of Computer Aided Manufacturing Process Planning MicroCAD-SYSTEM’93, KHARKOV 8-13. June 1993. pp.: 67-76.
 4. Dudás I. – Berta M. – Cser, I.: The Trends of the Development and the Application of Computer Aided Production Process Planning International Conference MicroCAD Miskolc, 2. March 1994. pp.: 13-19.
 5. Dudás I.: Profiling devices of grinding wheel for geometrically correct manufacturing of helicoid surfaces microCAD’94, Miskolc, 3. March 1994, pp.: 106-112.
 6. Dudás I.: Continuous regulation of profiled grinding Wheels MicroCAD’94 International Computer Science Conference, Kharkow 3-5. May. 1994. pp.: 16-18.
 7. Dudás I. – Csermely Varga Gy.: Digital Metrology of Drilling Experiments MicroCAD‘95 International Computer Science Conference 23. February, 1995, Section F, Miskolc-Egyetemváros, pp.: 35-39.
 8. Dudás I.: Grinding Possibilities of Conical Worm of Spiroid Driving Pairs International Computer Science Conference (MicroCAD’96) Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros, l996. február 29., pp.: 33-38.
 9. Dudás I. – Csermely T.: Anwendung von digitaler Meßtechnik im Qualitätssicherung International Computer Science Conference (MicroCAD’96) Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros, l996. február 29., pp.: 85-90.
 10. Dudás I. – Csermely T.: Computergestützte Qualitätssicherung MicroCAD’97 International Computer Science Conference Miskolc-Egyetemváros, 26-27. February, 1997, pp.: 81-84.
 11. Dudás I. – Bányai, K.: Analysis of Meshing of Worm Gearing by Simulation MicroCAD’97 International Computer Science Conference Miskolc-Egyetemváros, 26-27. February, 1997, pp.: 53-56.)
 12. Dudás I. – Varga Gy.: Possibilities for Measurement of Grinding Wheel Wear in Process by the Use of CCD Cameras MicroCAD’97 International Computer Science Conference Miskolc-Egyetemváros, 26-27. February, 1997, pp.: 73-76.
 13. Dudás I.: Expert Systems in the Production of Helicoid Surfaces, microCAD’98, February 25-26, 1998, Miskolc-Egyetemváros
 14. Dudás I. – Bányai K.: Planing of Optimum Mating of Helicoid Surfaces microCAD’98 February 25-26, 1998. Miskolc-Egyetemváros
 15. Dudás I. – Bányai K.: The Use of the Factorial Experiment Design at the Qualification of Worm Power Transmissions, microCAD’98 February 25-26., 1998 Miskolc-Egyetemváros
 16. Dudás I. – Leskó B. – Varga Gy.: Examination of Sliding Burnishing for External Cylindrical Surfaces, microCAD’98 February 25-26., 1998, Miskolc-Egyetemváros
 17. Dudás I. – Bányai K.: Design of the Production of the Spiroid Gearing microCAD’99 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia Miskolc, 1999. február 24-25.
 18. Dudás I. – Csermely T: The Use of Electrical Metrology for Analysis of Features of Machine Tools microCAD’2000 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia Miskolc, 2000. február 23-24. (Társszerző: Dr. Csermely Tibor)
 19. Dudás I. – Varga Gy.: The Use of CCD Cameras in Metrology microCAD’2000 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia Miskolc, 2000. február 23-24.
 20. Dudás I. – Varga Gy.: Intelligent Manufacturing System for Productions of Sophisticated Surfaces microCAD’2000 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia Miskolc, 2000. február 23-24.
 21. Dudás I. – Sztermenné Németh H.: The Use of CCD Cameras in Production Engineering microCAD’2000 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia Miskolc, 2000. február 23-24.
 22. Dudás I. – Molnár G.: Application of Grinding Wheels Having One Lazer Grain for Production of Helicoid Surfaces microCAD’2000 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia Miskolc, 2000. február 23-24.
 23. Dudás I.: Production of Transmission Driving Pairs in CIM-Systems MicroCAD 2001 International Scientific Conference, 1-2. March 2001, Univeristy of Miskolc. Miskolc, Hungary
 24. Dudás I. – K. J. Stout: The Application of Computers to the Analysis of Surfaces Produced in Production Processes MicroCAD 2001 International Scientific Conference, 1-2. March 2001, Univeristy of Miskolc. Miskolc, Hungary
 25. Dudás I. – Varga Gy.: Environmentally Friendly Lubrication MicroCAD 2001 International Scientific Conference, 1-2. March 2001, Univeristy of Miskolc. Miskolc, Hungary
 26. Dudás I. – Varga Gy.: Overview of the Literature of Production Systems MicroCAD 2001 International Scientific Conference, 1-2. March 2001, Univeristy of Miskolc. Miskolc, Hungary
 27. Dudás I. – Varga Gy: Metrological Use of CCD Cameras, MicroCAD 2001 International Scientific Conference 1-2. March 2001, Univeristy of Miskolc. Miskolc, Hungary
 28. Dudás I. – Csermely T.: The Role of the Development of Product and Production in the Quality Assurance MicroCAD 2001 International Scientific Conference 1-2. March 2001, Univeristy of Miskolc. Miskolc, Hungary
 29. Dudás I. – Bányai, K. – Balajti, Zs.: Up to Date Method for the Determination of the Grinding Wheels Profile, microCAD 2002 International Scientific Conference, 7-8. March 2002, University of Miskolc. Miskolc, Hungary
 30. Dudás I. – Varga Gy.: Finite Element Modelling of Chip Formation, 2003. march 06., MicroCad 2003 International Conference, University of Miskolc. Hungary
 31. Dudás I. – Varga Gy.: Tribological Aspects of Dry Machining, 2003. march 06., MicroCad 2003 International Conference, University of Miskolc, Hungary
 32. Dudás, I., Varga, Gy., Bányai, K.: Aspects of Holonic Manufacturing Systems, 2003. march 06., MicroCAD 2003 International Conference, University of Miskolc, Hungary
 33. Dudás I. – Csermely T.: CAQ Systeme von Maschinenbautechnologie, 2003. march 06., MicroCAD 2003 International Conference, University of Miskolc, Hungary
 34. Dudás I. – Gyenge Cs. – Berce, P.- Balc, N.: Rapid Prototyping Method by Lamination, 2003. march 06., MicroCAD 2003 International Conference, University of Miskolc, Hungary
 35. Dudás I. – Cser, I. – Varga Gy.: Modelling by Rapid Prototyping at the Department of Production Engineering of UM, 2003. march 06., MicroCad 2003 International Conference, University of Miskolc, Hungary
 36. Dudás I. – Bányai K.: AIternative Geometrical Dimensioning of Spiroid Drivings, 2003. march 06., MicroCAD 2003 International Conference, University of Miskolc, Hungary
 37. Dudás I. – Bányai,: Geometrical Development of Spiroid Drivings, microCAD 2003 International Scientific Conference 6-7. March 2003, University of Miskolc
 38. Dudás I. – Cser I. – Varga Gy.: Modelling by Rapid Prototyping at the Department of Production Engineering of UM, microCAD 2003 International Scientific Conference 6-7. March 2003, University of Miskolc, Hungary
 39. Dudás I. – Varga Gy.: Literature Survey for Finite Element Modelling of Chip Formation, microCAD 2003 International Scientific Conference 6-7. March 2003, University of Miskolc, Hungary
 40. Dudás I. – Csermely T.: Roles of Product and production Development in Quality Management, microCAD 2003 International Scientific Conference 6-7. March 2003, University of Miskolc, Hungary
 41. Dudás I. – Berce P. – Gyenge, Cs. – Varga Gy.: Együttműködés a kolozsvári és a miskolci egyetemek között a gyors prototipizálás területén, International Scientific Conference, IXth FMTÜ, Kolozsvár, Romania, 2004. március 26-27., pp.: 245-250, ISBN 973-8231-33-7
 42. Dudás I. – Varga Gy.: Környezetkímélő forgácsolási folyamatok modellezése, 12th International Conference in Mechanical Engineering, OGÉT 2004, Csíksomlyó, Romania, 2004. április 22-25., pp.: 65-70, ISBN 973-86097-9-8
 43. Dudás I.: Korszerű csigahajtások geometriai méretezése és végeselem analízise, 12th Conference in Mechanical Engineering, OGÉT 2004, Csíksomlyó, Romania, 2004. április 22-25., pp.: 65-70, ISBN 973-86097-9-8
 44. Dudás I. – Felhő Cs. – Nagy M. K. – Tóth G. – Szentesi A.: Geometriai modellek alkalmazása a Gyors- prototípus eljárásoknál, XI. Nemzetközi Gépész Találkozó, Románia, Kolozsvár, 2003. május 8-11., pp.: 58-64.
 45. Dudás I. – Felhő Cs. – Szentesi A. – Tóth G.: Kétkamerás térbeli méréstechnika, IX. FMTÜ, Nemzetközi Tudományos Konferencia, Románia, Kolozsvár, 2003. március 21-22. pp.: 1-8.
 46. Dudás I. – Bányai K.: Spiroid hajtások geometriai méretezés és végeselemes analízise, IX. FMTÜ, Nemzetközi Tudományos Konferencia, Romania, Kolozsvár, 2004. március 26-27., pp.:112-118., ISBN 973-8231-33-7
 47. Dudás I. – Tóth G.: Ívelt profilú csiga geometriai méretezése és végeselemes analízise, IX. FMTÜ, Nemzetközi Tudományos Konferencia, Romania, Kolozsvár, 2004. március 26-27., pp.:191-197., ISBN 973-8231-33-7
 48. Dudás I. – Felhő Cs. – Varga, Gy.: A Rapid-Prototyping eljárások orvosi alkalmazási lehetőségei, Fiatal Műszakiak Tudományos Üléssszaka X., Kolozsvár 2005. március18-19., FMTÜ-2005., pp.:279-286. ISBN 973-8231-44-2
 49. Dudás I. – Varga Gy.: The 5th International Scientific Conference, Development of Metal Cutting. DMC 2005, 12-13. 09. 2005., Kosice, Slovakia, ISBN 80-8073-303-1, EAN 9788080733032 pp. H26-H30.
 50. Dudás I. – Balajti Zs.: Térbeli hajtások hordképének elemzése, meghatározása. The 5th International Scientific Conference, Development of Metal Cutting DMC 2005, 12-13. 09. 2005., Kosice, Slovakia, ISBN 80-8073-303-1, EAN 9788080733032 pp.H31-H38.
 51. Dudás I. – Varga Gy. – Szigeti F. – Péter L. – Százvai A.: Furatmegmunkálás minimálkenéssel. Elektronikus Műszaki Füzetek, Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 2006., 2. szám., pp.: 77-92.
 52. Dudás I.: Új geometriájú spiroid hajtások fejlesztése. Gépgyártás című folyóirat, XLVII. Évfolyam, 2007. 1. szám, pp.: 7-12.
 53. Dudás I. – Balajti Zs.: Analisys of the production Process of the arched Worm Profil, microCAD 2008. International Scientific Conference, Section L: Production Engineering and Manufacturing Systems, Miskolc, 20-21. March 2009.
 54. Dudás I. – Balajti Zs.: Analysis of Characteristic Curve in Case of the Wearing of the Grinding Wheel, microCAD 2009. International Scientific Conference, Section M: Production Engineering and Manufacturing Systems, Miskolc, 19 – 20. March 2009.
 55. Balajti Zs. – Dudás I.: Computer Aided Engineering Development of Tool Profile, International Multidisciplinari Conference 8th Editon, Baia Mare – Nyíregyháza, May 21-22, 2009.
 56. Bodzás S. – Bányai K. – Dudás I.: Worm gear drives measuring, Annals of MTeM for 2009 and Proceedings of the 9th International Conference Modern Technologies in Manufacturing, Cluj Napoca, Romania, 2009.10.08. -2009.10.10. pp.: 17 – 21. (ISBN 973-7937-07-04)
 57. Bodzás S. – Dudás I.: Analysis of production geometry of the hob for producing helical surfaces, Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 2009.11.05., pp.: 33 -39.
 58. Bodzás S. – Dudás I.: Modern Check up of Spiroid Worm, XXIV. microCAD International Scientific Conference, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 2010.03.18. – 2010.03.20., pp.: 45 – 51. (ISBN 978-963-661-918-3)
 59. Monostori R. – Dudás I.: Measuring technikcal analysis of crown wheel, microCAD 2010 Proceedings of International Scientific Conference, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 2010.03.18. – 2010.03.20., pp.: 129 – 134. (ISBN 978-963-661-918-3)
 60. Bodzás S. – Dudás I.: Backward turning of hob along logarithm spiral, IN-TECH 2010, Tisk AS, s.r.o., Jaromer, Prague, Czech Republic, 2010.09.14. – 2010.09.16., pp.: 255 – 257. (ISBN 978-80-904502-2-6)
 61. Monostori R. – Dudás I.: The process control of manufacturing systems, IN-TECH 2010 International Conference on Innovative Technologies, Prága, Cseh Köztársaság 2010. 09. 14-16. , pp.: 258-263. (ISBN 978-80-904502-2-6)
 62. Bodzás S. – Dudás I.: Defining of the maximum grinding angle of hobs by advancing method, Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 2010.11.10. pp.: 25 – 30.
 63. Bodzás S. – Dudás I.: Designing and modelling of worm gear hob, Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, Miskolc, 2011.11.08., pp.: 12 – 17.
 64. Dudás I. – Bodzás S.: Geometric analysis and mathematical modelling of spiroid worm, 10th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, ISMTII 2011, Daejeon, South Korea, http://www.ismtii2011.org/article/xml/sub/current.kin
 65. Bodzás S. – Dudás I. – Horváth R.: Measuring and analysis of noise level of spiroid worm gear drive, Doktoranduszok Fóruma, Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, Miskolc, 2012.11.08., pp.: 18 – 23.
 66. Bodzás S. – Dudás I.: Finite element method analysis of special conical transmission, The Publications of the XXVII. microCAD International Scientific Conference CD, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013.03.21 – 2013.03.22., ISBN 978-963-358-019-9
 67. Bodzás, S., Dudás, I.: Determination of contact curves of a new type conical gear drive, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2014. 10. 08 – 2014. 10. 09., pp. 10-14, ISBN 978-963-473-751-3  http://www.eng.unideb.hu/userdir/gepesz/images/konf/ISCAME_conference_proceedings_2014.pdf

Magyar nyelvű konferencia lektorált kiadványa

 1. Dudás I.: Ívelt profilú csigahajtások gyártásgeometriai kérdései, IV. Fogaskerék Kollokvium 2/7. Budapest, 1981 V., pp.: 12-14.
 2. Dudás I.: Az érintkezési vonal és a burkoló szerszámfelület meghatározása csavarfelületek megmunkálásánál, V. Szerszám- és Szerszámanyag Konfe-rencia, Miskolc, 1982., pp.: II. 15/1-15/13.
 3. Dudás I.: Rugalmas gyártórendszerek kialakítása a szivattyúgyártásban, BMHK ’83. Miskolc, 1983. május 9. – június 13. GTE kiadvány p.: 5.
 4. Dudás I. – Bányai K., – Jávorkúti T.: Üregelő szerszámok számítógépes tervezése, BMKH ’83. Miskolc, 1983. május 9. – június 13. GTE kiadvány p.: 4.
 5. Dudás I.: Gondolatok a csigahajtás fejlesztéséről, 10. Szerszámgép Kollokvium, Budapest, 1983. október 2-4., Budapest, 1984. OMIKK, pp.: 207-212.
 6. Dudás I. – Jávorkúti T: Fogaskerék dörzsköszörülés alkalmazási kísérletei, BMKH ’84. rendezvényei, Miskolc, 1984. június 6-7., GTE kiadvány, pp.: 111-115.
 7. Dudás I. – Bányai K. -Dömötör, Z.-né, – Jávorkúti, T.: Szerszámtervezés VT 20/A számítógép alkalmazásával, BMKH ’84. Miskolc, l984. június 6. GTE kiadvány, pp.: 293-297.
 8. Dudás I. – Dömötör, Z.-né – Tóth K.: Számítógéppel segített gyártástervezés, BMKH ’84. Miskolc, 1984. június 6. GTE kiadvány, pp.: 279-303.
 9. Dudás I. – Fridrik L.: Új módszer a szerszámgeometria tervezésére, követelmények a szerszámgépekkel szemben, 10. Szerszámgép Kollokvium. Budapest, 1984. okt. 2-4., Budapest, 1984. OMIKK, pp.: 21-28.
 10. Dudás I. – Fridrik, L.: Spiroid hajtások szerszám- és gyártásgeometriájának elemzése, VI. SZASZ, Miskolc, 1985 aug. 27-29. Konferencia Kiadványa, 2. kötet, pp.: 124-136.
 11. Dudás I. –Fridrik, L. – Szabó, S.: Integrált gyártórendszerek szerszámellátása, VI. SZASZ, Miskolc, l985. aug. 27-29. Konferencia Kiadványa, 2. kötet, pp.: 3-21.
 12. Dudás I. – Jávorkúti, T.: Belső alakos felületek forgácsoló szerszámainak tervezése, VI. SZASZ, Miskolc, 1985 aug. 27-29. Konferencia Kiadványa, 2. kötet, 1985. pp.: 191-200.
 13. Dudás I. – Morvai K.: Edzett felületek esztergálása, fogazatok köszörülése szuperkemény szerszámokkal, VI. SZASZ, Miskolc, 1985. aug. 27-29. GTE Kiadvány, pp.: 579-590.
 14. Dudás I.: Papírnélküli gyár, új anyagok a jövő technológiai bázisai, Borsodi Műszaki Gazdasági Élet 1987/4. pp.: 22-24.
 15. Dudás I. – Less N.: Gyártórendszerek fejlődése gazdasági szempontok tükrében, XXIV. Borsodi Műszaki és Közgazdasági Hetek, l986. Gépgyártástechnológiai nap, Rugalmas gyártórendszerek, 1986. június 3. NME, BM, Élet 1988.
 16. Dudás I.: Gyorsacélszerszámok alkalmazása a forgácsoló megmunkálásoknál, Borsodi Műszaki Gazdasági Élet 1988/2. pp.: 26-29.
 17. Dudás I.: Csavarfelületek köszörülése, VII. Intergrind International Conference on Grinding Materials and Process, Budapest, 1988. XI. 15-17. Volume II. pp.: 384-396.
 18. Dudás I.: Sikeres szimpózium, Beszámoló a „VI. Szerszám és Szerszámanyag Szimpózium”-ról, Bp. Gépipar, 1988/4.
 19. Dudás I.: Elektrosalakos átolvasztással és különféle hőkezelési eljárással előállított kísérleti marószerszámok éltartamvizsgálata, VII. Nemzetközi Szerszám-konferencia és Kiállítás, Miskolc, 1989., I. köt. pp.: 157-166.
 20. Dudás, I.: Koordináta méréstechnika alkalmazása a csavarfelületek minősítésére, VII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás, Miskolc, 1989, I. kötet, pp.: 146-156.
 21. Dudás I.: Helikoid felületek és szerszámaik előállítása CAD/CAM rendszerekben, 1989. 12. sz. pp.: 473-477.
 22. Dudás I.: CAD/CAM – a spiroid hajtások szerszám- és gyártásgeometriájának elemzése, X. MicroCAD – System ’91. Miskolc pp.: 17-24.
 23. Dudás I.: A számítógéppel segített technológiai tervezés VIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia, Miskolc, 1993. aug. 30 – szept. 1.; pp.: 61-63. ISSN 1217-5927
 24. Dudás I.: Általános matematikai modell, valamint gyártórendszer a csavarfelületek előállítására VIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia, Miskolc, 1993. aug. 30. – szept. 1. pp.: 64-72. ISSN 1217-5927
 25. Dudás I. – Csermely T. – Varga Gy.: Határozott élű szerszámokkal végzett kísérletek számítógépes méréstechnikája; VIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia, Miskolc, 1993. aug 30. – szept. 1. pp.: 519-526.
 26. Dudás I.: Csavarfelületek geometriailag helyes előállításának új lehetőségei MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének Közleményei, 11. 1993. okt. 1-2. Nyíregyháza, p.: 61.
 27. Dudás I.: Csavarfelületek köszörülése A ME Gépgyártástechnológiai Tanszéke 1952-1992; ISSN 1217-5927, 1993. Miskolc, pp.: 34-37.
 28. Dudás I.: Általános matematikai modell, valamint gyártórendszer a csavarfelületek előállítására; A ME Gépgyártástechnológiai Tanszéke 1952-1992; ISSN 1217-5927, 1993. Miskolc, pp.: 64-72.
 29. Dudás I.: Környezetbarát fúrási technológiák; Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, OGÉT 95, Kolozsvár, 1995. április 8., pp.: 15-18.
 30. Dudás I. – Tisza M. – Voith M.: Gyártási folyamatok fejlesztésének tendenciái; ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia – kari plenáris ülések 1995. szeptember 7.
 31. Dudás I.: Tendenciák a gépgyártás fejlesztésében; IV. Országos Gépészeti Találkozó, Szováta, Erdély, l996. április 12-14., pp.: 23-24.
 32. Dudás I. – Horváth M.- Szabó S.: Kontúresztergálás vizsgálata geometriai modellel IX. Nemzetközi Szerszámkonferencia; Miskolci Egyetem, Miskolc 1996. szeptember 3-5., pp.: 301-306.
 33. Dudás I.: Köszörűkorong kopás mérése CCD kamerával; A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1996. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói; Besenyei György Tanáképző Főiskola, Nyíregyháza, 1996. szeptember 28. p.: 146.
 34. Dudás I. – Bányai, K.: Spiroid hatjások fejlesztési irányai IX. Országos Gépész Találkozó Kolozsvár, 2001. április 26-29., pp.: 90-93.
 35. Bányai K. – Balajti Zs. – Dudás I.: Szerszámprofil analitikus meghatározása menetfelületek előállításához, Doktoranduszok fóruma, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Szekciókiadványa, 2001. November 6., 18-23 o.
 36. Dudás I.: A gépgyártás fejlesztésének tendenciái; X. Országos Gépész Találkozó, Székelyudvarhely, 2002. április 25-28., pp.: 24-29.
 37. Dudás I. – Bányai K.: Szerszámprofilok meghatározása csavarfelületekhez; X. Országos Gépész Találkozó, Székelyudvarhely, 2002. április 25-28., pp.: 59-62.
 38. Balajti Zs. – Bányai K. – Dudás I.: Csavarvonalakat tartalmazó alakzatok rekonstruálhatósága CCD kamerával készített képekből, Doktoranduszok fóruma, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Szekciókiadványa, 2003., 201-206 o.
 39. Balajti Zs. – Dudás I.: Új matematikai modell csavarfelületek elemzésére. XI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 2006. március 24-25., 23-26. o., ISBN 973-8231-50-7
 40. Balajti Zs. – Dudás I.: Csavarfelületek vizsgálata matematikai modellben. OGÉT, 2006. április 24. Szatmárnémeti
 41. Dudás I. – Lévai I.: Special Worm Gear Drives, FMTÜ, Kolozsvár, 2008. p.XXIII-XXX.ISBN 978-973-8231-75-7
 42. Dezső G. – Dudas I.: Finite Element Modelling Of Contact Problem Of Quasi-Static Working Of Worm Gear Drive, FMTÜ, Kolozsvár, p.65-68. ISBN 978-973-8231-75-7
 43. Dudás I. – Balajti Zs.: Analysis of Bearing Pattern With NewMathematical Model. FMTÜ, Kolozsvár,p.73-76. ISBN 978-973-8231-75-7
 44. Bodzás S. – Dudás I.: Csigakerekek megmunkálása és a megmunkáló szerszám köszörüléséhez szükséges maximális korongátmérő meghatározása, Gyártás 2010 „Manufacture” CD, MANUFACTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform „GTENTP08” Szakmai Tanácsadó Testülete 2010, Budapest, 2010.10.20. – 2010.10.21., ISBN 978-963-9058-31-6
 45. Dudás I. – Bodzás S.: Spiroid csiga matematikai, geometriai modellezése és gyors prototípus gyártása, Multidiszciplináris Tudományok, 1. kötet, 1. szám, Miskolc, 2011. pp.: 159 – 167., HU ISSN 2062 – 9737
 46. Bodzás S. – Dudás I.: Új geometriájú spiroid csigahajtás és megmunkálószerszám gyors prototípusgyártása, XXII. Nemzetközi Gépész Találkozó, OGÉT 2014, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Kiadványa, Nagyszeben, Románia, 2014. 04. 24 – 2014. 04. 27., pp.: 54-58.
 47. Dudás I.: Új geometriájú spiroid csigahajtás tervezése és gyártása, XXII. Nemzetközi Gépész Találkozó, OGÉT 2014, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Kiadványa, Nagyszeben, Románia, 2014. 04. 24 – 2014. 04. 27., pp.: 111 – 155.
 48. Dudás, I.: A gyártástechnológia elemzésére alkalmas általános matematikai modell (promat), Nemzetközi Gépészeti Találkozó (OGÉT) 2015, 2015. 04. 23. – 2015. 04. 26., Csíksomlyó, Románia, pp. 84-88.
 49. Mándy, Z., Dudás, I.: A csavarfelületek megmunkálásánál fellépő menesztési hiba elemzése, Nemzetközi Gépészeti Találkozó (OGÉT) 2015, 2015. 04. 23. – 2015. 04. 26., Csíksomlyó, Románia, pp. 224-228.

Nemzetközi konferencia magyar nyelvű nem lektorált kiadványa

 1. Dudás I.: Fogazószerszámok fejlesztési tendenciái, Hengeres és kúpos lefejtőmarók gyártásgeometriai elemzése; VII. MicroCAD System, 1989. Miskolc, I. kötet pp.: 135-145.
 2. Dudás I.: CAD/CAM rendszer a csavarfelületek automatizált előállításában; MicroCAD, Miskolc, 1990. pp.: II. kötet /62-71.
 3. Dudás I. – Bányai K.: Csavarfelületek háromkoordinátás mérőgépen történő ellenőrzése, MicroCAD, Miskolc, 1991. pp.: VII. 3-9.
 4. Dudás I.: Helikoid felületek előállítása számítógépes integrált rendszerben; MicroCAD-SYSTEM’92. Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó Miskolc, 1992. febr. 25-29. pp.: 431-437.
 5. Dudás I. – Berta M. – Cser I.: A számítógépes gyártástervezés fejlesztésének, alkalmazásának helyzete és problémái; MicroCAD-SYSTEM’93. Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó Miskolc, 1993. március 02-06. pp.: 21-28.
 6. Dudás I.: CNC korongszabályozó készülék vizsgálata; MicroCAD-SYSTEM’93. Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó, Miskolc, 1993. március 02-06.; pp.: 41-46.
 7. Dudás I. – Csermely T.: Számítógéppel segített méréstechnika alkalmazása minőségbiztosításban; MicroCAD’94. Miskolc, 3. March 1994, pp.: 38-44.
 8. Dudás I.: A Gépgyártás fejlesztésének tendenciái; Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése, Nyíregyháza, p.: 92. 1995. szeptember 30.
 9. Dudás I. – Gádori A.: A termék- és gyártástervezés rendszerei a Gépgyártástechnológiai Tanszéken; International Computer Science Conference (MicroCAD’96); Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros, l996. február 29. pp.: 69-74.
 10. Bodzás S. – Dudás I.: Lefejtőmaró gyártásgeometriai vizsgálata, Műszaki Tudomány az Észak Alföldi Régióban Konferencia 2010, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakkbizottsága, Nyíregyháza, 2010.05.19., www.mfk.unideb.hu/mszb/muszfuz, pp.: 187 – 193. (ISBN 978-963-7064-23-4)
 11. Monostori R. – Dudás I.: Statisztikai modell a furat gyártási hibái és helyzettűrése vonatkozásában, Műszaki Tudomány az Észak Alföldi Régióban 2010., Nyíregyháza, Hungary, 2010. május 19., pp.: 181-186., www.mfk.unideb.hu/mszb/muszfuz, (ISBN 978-963-7064-23-4)
 12. Dudás I. – Bodzás S.: Csigakerék lefejtőmaró élezhetőségi tartományának meghatározása közelítő módszerrel, XVI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 2011, Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványa, Kolozsvár, Románia, 2011.03.24 – 2011.03.25. pp.: 83-87., ISSN 2067-6 808
 13. Dudás I. – Bodzás S.: Spiroid csiga matematikai, geometriai modellezése és gyors prototípus gyártása, Miskolc, Műszaki Tudomány az Észak – Kelet Magyarországi Régióban 2011, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakkbizottsága, Debrecen, 2011.05.18., http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/mtekmr_2011.pdf, pp.: 215 – 220., ISBN 978-963-7064-25-8
 14. Bodzás S. – Dudás I.: Kúpos csigahajtás virtuális és gyors prototípus modellek előállítása, XVII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 2012, Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványa, Kolozsvár, Románia, 2012.03.22. – 2012.03.23. pp.: 63 – 67., ISSN 2067 – 6 808
 15. Bodzás S. – Dudás I.: Spiroid tányérkerék megmunkálószerszám hátraesztergálási görbéjének megválasztása, Miskolc, Műszaki Tudomány az Észak – Kelet Magyarországi Régióban 2012 Konferencia, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakkbizottsága, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2012.05.10., http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/mtekmr_2012.pdf, pp.: 181-191., ISBN 978-963-7064-28-9
 16. Bodzás S. – Dudás I.: Kúpfelületű csigakerék lefejtőszerszám gyors prototípusgyártása, V. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Kiadványa, CD, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2012. 12.04., pp.: 38-41., ISBN 978-963-9909-9
 17. Bodzás S. – Dudás I. – Horváth R.: Kúpos csigahajtómű zajszintjének vizsgálata, A VI. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Kiadványa, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, Nyíregyháza, 2013., pp.: 9-14., ISBN 978-615-5073-18-2
 18. Bodzás S. – Dudás I.: Kúpos csavarfelületek geometriailag helyes megmunkálásához szükséges kinematikai modell, XIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka 2014, Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványa, Kolozsvár, Románia, 2014.03.20. – 2014.03.21. pp.: 93 – 96., ISSN 2067 – 6 808
 19. Bodzás S. – Dudás I.: Tengelymetszetben körív profilú kúpos csigatengely profilkialakításának elemzése, VII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (PhD/DLA) Konferencia Kiadványa, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 2014., pp.: 10-19., ISBN 978-963-318-419-6
 20. Bodzás, S., Dudás, I.: Spiroid lefejtőmaró elemzése és végeselem vizsgálata, Műszaki Tudomány az Észak – Kelet Magyarországi Régióban 2014 Konferencia, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltetői Intézet, Szolnok, 2014.05.13., pp. 374-389., ISBN 978-963-508-752-5, http://store1.digitalcity.eu.com/store/clients/release/mtekmr_2014.pdf

Egyéb (népszerűsítő) publikációk

 1. Dudás, I.: Preface; A ME Gépgyártástechnológiai Tanszéke 1952-1992; ISSN 1217-5927, 1993. Miskolc, p.: 4. g)
 2. Dudás, I.: Vorwort; A ME Gépgyártástechnológiai Tanszéke 1952-1992; ISSN 1217-5927, 1993. Miskolc, p.: 5.
 3. Dudás, I.: Előszó; A ME Gépgyártástechnológiai Tanszéke 1952-1992; ISSN 1217-5927 1993. Miskolc, p.: 3.
 4. Dudás, I.: Előszó VIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia, Miskolc, Miskolci Egyetem; 1993. aug. 30. – szept. 1. , pp.: III – IV., ISBN 963 661 215 3
 5. Dudás, I.: Sikeres nemzetközi szerszámkonferencia Miskolcon; Gépipar 1994. 1-2., p.: 12
 6. Dudás, I.: Preface; „GÉP” – Society of Mechanical Engineering 1996/10, Miskolc, p.: 3.
 7. Dudás, I.: Előszó; Emlékfüzet Bálint Lajos egyetemi tanárról és Fridrik László egyetemi docensről, a Gépgyártástechnológiai Tanszék egykori vezetőiről 1996. szeptember; p.: 3.
 8. Dudás, I.: Emlékbeszéd; Emlékfüzet Bálint Lajos egyetemi tanárról és Fridrik László egyetemi docensről, a Gépgyártástechnológiai Tanszék egykori vezetőiről 1996. szeptember, pp.: 4-6.
 9. Dudás, I.: PREFACE; Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments; Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4., 1998. pp.: XV-XVI.
 10. Dudás, I.: Előszó; IX. Nemzetközi Szerszámkonferencia Miskolci Egyetem; Miskolc 1996. szeptember 3-5.; pp.: V., ISBN: 963 661 279 X (Társszerző: Lierath, F.)
 11. Dudás, I.: Előszó; X. Nemzetközi Szerszámkonferencia; Miskolc, MAB Székház; 2000. szeptember 6-8., pp.: XI-XII., ISBN 963 661 434 2

» VII. Kutatási jelentések, tanulmányok

 1. Jászberényi Aprítógépgyár ívelt profilú csigahajtásainak geometriai számítása
  NME Gépelemek Tanszék, l976.
  (Társszerzők: Drobni J. – Jálics K. – Terplán Z.)
 2. Egyedi kialakítású gyorsacél szerszámok VT-2O/A számítógépen történő tervezése
  MAB Pályázat, Miskolc, l983.pp. 72. (Témavezető: Dr. Dudás I.)
  (Társszerzők: Bányai K. – Jávorkúti T. – Dömötör Z.-né)
 3. Sorrendtervezési törzsadatbázis kidolgozása forgástest jellegű alkatrészekhez
  NME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Szm: l48-XXV-l2-l983. l2/l0.
 4.  Szerszámfejlesztés menetbordás betonacél kötőhüvelyének gyártásához
  Kutatási jelentés: Szm. l60-XXV-l3/84. l-5/3.
  Miskolc, l984. június. (Témavezető: Dr. Dudás Illés)
 5. Daruforgató fogaskerék és zsinórmenetes összekötő hüvely gyártásához szükséges különleges szerszámok tervezése, előállítása.
  Kutatási jelentés: Szm-l2l-XXV-9/84.5/4. Miskolc, l984. november
  Közreműködött: Vékonyné J. Klára. (Témavezető: Dr. Dudás Illés)
 6. Modulrendszerű szerszámtervezés számítógéppel
  (Társszerzők: Bányai K. – Jávorkúti T.) IPM-GTE pályázat
  Miskolc, l984. pp. 52. (Témavezető: Dr. Dudás Illés)
 7. Szerszámellátó rendszerek az IAAR-ban
  NME Kutatási jelentés, Szm-242/84. Miskolc, l985. február
  Tanulmány, OKKFT Kiadvány, l985/VI.
  (Társszerzők: Dr. Fridrik L.- Ludvig L.- Dr. Nagy S.- Pap J.- Dr. Szabó S.)
  (Témavezető: Dr. Fridrik L.)
 8. További és távlati teendők anyag- és adatfeldolgozó rendszerek (IAAR) létrehozásához a gépiparban. Alakos szerszámok automatikus tervezéséhez rendszerterv kidolgozása
  Tanulmány, NME-M., l985. X. pp. l-37
  Közreműködők: Dudás L. – Gergely Gy. – Jávorkúti T. – Pap J. – Szoták P.
  (Témavezető: Dr. Dudás I.)
 9. További és távlati teendők anyag- és adatfeldolgozó rendszerek létrehozásához a gépiparban. I. Szerszámellátó rendszerek az IAAR-ben.
  Tanulmány, NME-Miskolc, 1985. p. 37.
  NME Szm-242-XXV-22/1984.
  Közreműködők: Fridrik L. – Ludvig L. – Nagy S. – Pap J. – Szabó S.
 10. Szuperkemény szerszámok alkalmazástechnikai kutatása szerszámok és bonyolult geometriájú alakos felületek nagytermelékenységű és nagypontosságú gyártásához, Kutatási beszámoló: Szm. 277-l/84; A/2-OO5/3/84. Miskolc, l985. december
  Közreműködők: Dr. Dudás I. (5. fejezet „Fogazat és csigamegmunkálás szuperkemény anyagokkal”pp. 68-89) – Dr. Fridrik L. – Dr. Gribovszki L. – Kecskeméti J. – Orosz L. – Pap J.-né dr. – Szűcs J. – Tar I. – Varga J. – Vékony S. (Témavezető: Dr. Fridrik L.)
 11. IAAR átmeneti szakasz. Alakos szerszámok automatikus tervezéséhez rendszerterv kidolgozása Tanulmány, Gépgyártástechnológiai Kutatási és Fejlesztési Társaság, Budapest, 1985. (Témavezető: Dr. Fridrik László)
 12. Menetbordás betonacélhoz toldóhüvelyt és ellenanyát gyártó berendezés kifejlesztése
  Kutatási jelentés, Szm. l65-XXV-l6/84. l986. május.
  (Közreműködött: Less N.) (Témavezető: Dr. Dudás Illés)
 13. Rugalmas gyártórendszerek szerszámellátó alrendszerének rendszerterve
  Tervcél, Miskolc, l987. május, OKKFT G/6-l-O56 85. old.
  Melléklet: 26. old.
  (Társszerző: Dr. Szabó S., Csóka J., Erdélyi F., Dr. Fridrik L., Gács Gy., Dr. Kundrák J., Less N., Ludvig L., Maros Zs., Papp Z., Vadász D., Varga J.,Vékony S.)
 14. Csavarkompresszor orsók gyártásgeometriájára és gyártóeszközeire kidolgozott javaslat
  Tanulmányrészlet a „Csavarkompresszor forgórészének kifejlesztése” c. BME270.024/87-7. sz. munkához, NME-Miskolc, l987. XII. l2. p. l2. BME, (Témavezető: Dr. Bercsei T.)
 15. Különleges profilú lefejtőmarók tervezése és gyártása
  Szm. 268-XXV-26/87. (Témavezető: Dr. Dudás Illés) Kutatási jelentés
 16. Mikromotorok alkatrészeihez mikronközeli gyártástechnológia kidolgozása. A mikronközeli forgácsolás, gyártási előkísérletek
  NME Miskolc, l987. ÁMSZ. 5l9-XXV-8/87.
 17. ELKO Diesel motor Gyárthatóságának vizsgálata
  NME Miskolc, l987. Szm. l7-XXV-3/87. (Témavezető: Dr. Dudás Illés)
 18. Vonalfelletű csigahajtások csigakerék lefejtőmaróinak fejlesztése
  Kutatási jelentés: Szm-269-XXV-27/87. l988. IV. l5.
  (Közreműködő: Dr. Bányai K., Csóka J.) (Témavezető: Dr. Dudás Illés)
 19. Elektrosalakos átolvasztással és különféle hőkezelési eljárással előállított kísérleti marószerszámok éltartamvizsgálata
  Szm-l49-XXV-l3/88. (Közreműködő: Dr. Szabó S., Csóka J.)
  Miskolc, l988. október , (Témavezető: Dr. Dudás Illés)
 20. Az Energy Release adalékanyag alkalmazásának forgásolási vizsgálata
  Kutatási jelentés. Nytsz.: T-7/5-017-4 MEKSZ Miskolc, 1990.
  (Társszerzők: Dr. Pap J., Dr. Szabó S.)
 21. Dohány kocsányozógép rotorjának fejlesztése, tervezése, kivitelezése
  ME Gépgyártástechnológiai Tanszék. Szm: 4002993/1993.
  (Társszerzők: Dr. Csermely T., Korpás K., Kövesi Gy., Dr.Patkó Gy.)
 22. Központosított (kari v. egyetemi) gépészeti gyártó-részleg létesítésére
  ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, 1993.
 23. Bonyolult geometriájú forgácsolószerszámok (fogazat-, csiga megmunkálók, alakos marók, stb.) hazai ellátásának helyzete, a fejlesztés javasolt irányai
  ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, 1994.
  Társszerzők: Dr. Szabó S.
 24. Bőrhálósító készülék fejlesztése
  ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Szm: 4940054/ 1994.
  Társszerzők: Korpás K., Kövesi Gy., Dr. Schäffer J.
 25. Norton hántolófej gyártástechnológiájának kidolgozása és a hántolófej legyártása. Tanulmány
  ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Ny.Sz.:4950104
  Társszerzők: Kövesi Gyula, Gádori Attila, Dr.Schaffer József
 26. Experimentelle Untersuchung des Bohrprozesses
  Programm STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 1. Bericht, Miskolc
  június.
  (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr. Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, Korpás Kálmán)
 27. Experimente Untersuchung des Bohrprozesses
  Programm STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 2. Bericht, Miskolc
  június
  (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr. Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, Korpás Kálmán)
 28. Experimente Untersuchung des Bohrprozesses
  Programm, STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 3. Bericht, Miskolc
  június.
  (Társszerzők: Dr.Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr.Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, Korpás Kálmán)
 29. Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kapcsolódás elméletének és tribológiájának továbbfejlesztése. Kutatási jelentés.
  OTKA nyilv. sz. : 655 / 1 (5-326 BME) 655 / 2. része 1994.
 30.  Az ipari kibontakozás lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
  Tanulmány Nyíregyháza, 1995. március, pp. 97.
  Készült az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület Gépipari Alkalmazások Munkabizottsága által szervezett „Mit tehetnénk a megyéért?” Kerekasztal Konferencián (1994. október 01.) elhangzottak alapján
  Témavező: Dr. Dudás Illés
  (Társszerzők: Dr. Paulik László, Dr. Péter László)
 31. Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kapcsolódás elméletének és tribológiájának továbbfejlesztése. Zárójelentés.
  OTKA nyilv. sz. : 655 I / 3 (5-326 BME) 1995.
  (Társszerző: Dr. Bercsey Tibor)
  Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Universität Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie
  Bericht, 1995 dec., pp.:27
  (Társszerző: Dr.Varga Gy. ,Dr. Csermely T. ,Dr. Tolvaj B. ,Dr. Bányai K. )
 32. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz vonFertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Universität Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie
  5.-6. Bericht, 1996, pp.:57
  (Társszerző: Dr. Varga Gy. ,Dr. Csermely T. ,Dr. Tolvaj B. , Dr. Bányai K. )
 33. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz vonFertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Universität Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie
  Bericht, 1996, pp.:9
  (Társszerző: Dr. Varga Gy. )
 34. Gyógyszeripari szerszámok fejlesztése, tervezése és kísérleti gyártása.
  Tanulmány.
  Nyilv. sz.: 495 0344 1996.
  (Társszerző: Kövesi Gyula, Kövesi Gyuláné)
 35. Műanyag aprítógép kések gyártástechnológiájának kidolgozása, prototípus késkészlet legyártása. Tanulmány.
  Nyilv. sz. : 496 0123 1996.
  (Társszerző: Kövesi Gyula)
 36.  Extruder granuláló fejek gyártástechnológiájának kidolgozása, prototípusok legyártása.
  Tanulmány.
  Nyilv. sz.: 496 0182 1996.
  (Társszerző: Kövesi Gyula)
 37. Környezetvédelem, ipar helyzete (Gépipar; járműgyártás, háztartási gépgyártás)
  Tanulmány pp. 31.
  Azonosítási szám: 1/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Horváth Mihály, Luhály Attila)
 38.  Környezetvédelem, ipar helyzete (Tematikus feldolgozású témák)
  Tanulmány
  Azonosítási szám: 2/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Horváth Mihály, Luhály Attila)
 39. Technológiai modellezés és analízis CNC esztergálási munkautak pontosítására
  Tanulmány pp. 34.
  Azonosítási szám: 3/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Kidolgozta: Dr. Szabó Sándor)
 40. Hengeres fogaskerék előállítása csigamaróval
  Tanulmány pp. 26.
  Azonosítási szám: 4/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Kidolgozta: Dr. Molnár József)
 41. Dörzsköszörülés empírikus modellje különös tekintettel az anyagleválasztási folyamatra
  Tanulmány pp. 21.
  Azonosítási szám: 5/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Kidolgozta: Dr. Szabó Ottó)
  Nagysebességű marás – mint újszerű gyártási eljárás
  Tanulmány pp. 29.
  Azonosítási szám: 6/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerző: Horváth Mihály)
 42. Intelligens automatizálás a csigahajtások tervezésében, gyártásában I.
  Tanulmány
  Azonosítási szám: 7/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Dr. Csermely Tibor)
 43. Csigahajtások fogazáselméleti bemutatása, és a csigák köszörülésénél használt köszörűkorong profilozó készülék ismertetése
  Tanulmány pp. 27.
  Azonosítási szám: 8/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerző: Tóth István)
 44. Forgácsoló technológiák komplex analízise I.
  Tanulmány pp. 34.
  Azonosítási szám: 9/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerző: Dr. Varga Gyula)
 45. CNC pályageneráló szoftverek szimulációjának vizsgálata
  Tanulmány
  Azonosítási szám: 10/1996.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés (Társszerzők: Dr. Cser István, Dr. Berta Miklós)
 46. Gyártási rendszerek analízise
  Tanulmány pp. 39.
  Azonosítási szám: 11/1997.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerző: Dr. Szabó Sándor)
 47. Szoftverismertető a technológiai modellezés és analízis CNC esztergálási munkautak pontosítására
  Tanulmány pp. 20.
  Azonosítási szám: 12/1997.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerzők: Luhály Attila, Szabó József)
 48. Szoftverismertető a bonyolult geometriájú forgácsoló szerszámok tervezésére
  Tanulmány pp. 67.
  Azonosítási szám: 13/1997.
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Bajáky Zsolt)
 49.  CIRP’95-96 annotációk
  Tanulmány
  Azonosítási szám:
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerzők: Szabó József, Gyovai János)
 50. Intelligens automatizálás a csigahajtások tervezésében, gyártásában II.
  Tanulmány
  Azonosítási szám:
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerző: Dr. Bányai Károly)
 51. Gyártási rendszerek analízise II.
  Tanulmány
  Azonosítási szám:
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerző: Dr. Szabó Sándor)
 52. Forgácsoló technológiák komplex analízise II.
  Tanulmány
  Azonosítási szám:
  Témavezető: Dr. Dudás Illés
  (Társszerző: Dr. Varga Gyula)
 53. Dudás I. – Szabó S. – Varga Gy. – Berta M. – Tolvaj Bné – Csapó B. – Tóth G.: XIV. Furatmegmunkálás szerszámozása, technológiai paraméterek meghatározása jellegzetes alkatrész forgácsolásához, 2002. március 1., témaszám: KKK 6010079/040500, pp. 22
 54. Berta M. – Csapó B. – Dudás I. – Szabó S. – Varga Gy.: A „Solenoid” ház-alkatrész furatmegmunkálásának feljesztése „Stama” megmunkálóközpontra, Miskolc, 2002. január, témaszám: 4/KKK/2001.-1., pp: 45
 55. Dr. Dudás Illés – Dr. Csermely Tibor: Ellenőrző-, mérő- és vizsgálóberendezések felügyelete (68 oldal) KKK6010014/040500/QE 11-00 Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13.
 56. Dr. Dudás Illés – Szentesi Attila, Tóth Gábor – Bordás P.: Szerelési folyamatok szabályozása (14 oldal) KKK6010014/040500/QE 09-01, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13.
 57. Dr. Dudás Illés – Dr. Varga Gyula – Tóth Sándor: Fémmegmunkáló folyamatok szabályozása (18 oldal) KKK6010014/040500/QE 09-02, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13.
 58. Dr. Dudás Illés – Szentesi Attila – Menyhért Barna: Műanyagfeldolgozó folyamatok szabályozása (17 oldal) KKK6010014/040500/QE 09-03, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13.
 59. Dr. Dudás Illés – Dr. Csermely Tibor: Festés és lézerezés folyamatszabályozása (4 oldal) KKK6010014/040500/QE 09-04, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13.
 60. Dr. Dudás Illés – Dr. Csermely Tibor: Statisztikai és problémamegoldó módszerek (20 oldal) KKK6010014/040500/QE 20-00, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001. december 13.
 61. Dr. Dudás Illés – Dr. Gyenge Csaba: Rapid prototyping eljárások elemzése, 2002, Miskolc – Kolozsvár, p. 20
 62. Rapid Proto-typing alkalmazása az iparban. NATO pályázat, 2002.
 63. CCD kamerás mérési rendszerek kifejlesztése a gépipari minőségbiztosítás területén, OTKA zárójelentés, Miskolc, 2002. (Témavezető: Dr. Dudás Illés) (Társzerzők: Bányai K., Varga Gy., Sztermenné N. H., Szentesi A., Tóth G., Felhő Cs.)
 64. Intelligens gyártórendszerek elméletének kiegészítése a kinematikai felületpárok esetére, OTKA zárójelentés, Miskolc, 2002. (Témavezető: Dr. Varga Gyula), (Társszerzők: Bányai K., Berta M., Cser I., Csermely T., Vargy Gy.)
 65. Rapid Proto-typing orvosi alkalmazásai. NATO pályázat, 2003-2004.
 66. Új geometriájú spiroid hajtások kutatása, gyártásgeometria kidolgozása. OTKA zárójelentés 2005. (Témavezető: Dr. Dudás Illés)

» VIII. Szabadalmak, know-how, újítás

 1. Dudás, I.: Számjegyvezérlésű köszörűkorong-profilozó berendezés, és eljárás annak szakaszos, illetve köszörülés közbeni folyamatos vezérlésére. Találmány lajstromszáma: 207 963, 1988. 09. 21. (OTH)
 2. Dudás, I.–Drobni, J.–Ankli, J.–Garamvölgyi, T.: Berendezés és eljárás főmetszetben ívelt profilú csigahajtópár geometriailag helyes gyártására alkalmas köszörűkorong profilozására. Szolgálati találmány, szabadalmi lajstromszám: 170118. Szabadalmi bejelentés napja: 1983. 12. 27.
 3. Dudás I.-Bodzás S.-Dudás I. Sz.-Mándy Z.: Konkáv menetprofilú spiroid csigahajtópár és eljárás annak köszörüléssel történő előállítására. Találmány lajstromszáma:, Szabadalmi bejelentés napja: 2012.07.04.
 4. Dudás I.: Nagy teljesítményű csigák megmunkálása univerzális marógépen AK-498. Diósgyőri Gépgyár 1971
 5. Dudás I. – Zeitl Á. – Kollár I.: Kétprofilos legördíthető csigahajtás vizsgáló készülék kiegészítése, AK-494. Diósgyőri Gépgyár 1972.
 6. Dudás I. – Csacsovszky J.: DMGE-35O típ. gyűjtő egyeneshúzó felső dobjának gyártástechnológiája, K-ll2l. Diósgyőri Gépgyár 1972.
 7. Dudás, I.: Equipment and procedure for profiling of grinding wheels
  used for production of geometrically proper worm driving pairs having arched
  profile in the axial section, Service Patent, number of the patent: 170 118,
  Date of announcement: 27. 12. 1983. Társszerzők: Garamvölgyi Tivadar, Drobni
  József, Ankli János.
 8. Dudás I. – Varga L.: DKC-450 és DKC 600 típ. kötegcsévélők
  bolygóművének konstrukciós-technológiai módosítása K-l907.  1975.
 9. Dudás I.: „ZA” típ. archimedesi csiga gyártásának módosítása H-3982 Diósgyőri Gépgyár, 1975
 10. Dudás I.: Speciális csigatengelyek termelékenyebb gyártása H-3869. Diósgyőri Gépgyár, 1977
 11. Dudás, I.: Development of grinding wheel dressing equipment for worm
  drives having arched profile, Accepted and applied innovation, Miskolc,
  DIGÉP A-2843.
 12. Dudás I.: Csigakerék lefejtő szerszámának helyes kialakítása, A-284O Diósgyőri Gépgyár, 1978.
 13. Dudás I. – Ankli J. – Hajnik L. – Zeitl Á.: Csigakerék lefejtőmaró gyártása Elfogadott és bevezetett újítás. Miskolc,  DIGÉP, A-3266. l982.
 14. Dudás I.: Hátraesztergált fogó tárcsamaró számítógéppel segített tervezése csigaorsók gyártásához.   Elfogadott és bevezetett újítás.Miskolc, DIGÉP. K-3964. l983.
 15. Dudás I.: Csigakerék lefejtő szerszámai tervezése és gyártása NME Know-how, 70/88. II/4.
 16. Dudás I.: CNC grinding wheel dressing equipment, procedure for continuous and non-continuous control when grinding, Patent, Number in Hungary 207 963, 21. 09. 1988.

» IX. Konferencián, rendezvényen elhangzott előadás

 1. Csigahajtások minősítésének korszerű módszerei, csigatípusok geometriája
  DIGÉP-MEO l974
 2. Fogazatok megmunkálása
  Budapest, GTE Fogaskerék Szakbizottság, l980.
 3. Gyártástervezés szerepe a korszerű gyártórendszer kialakításában
  DIGÉP-KÜM l98l
 4. Forgácsolás gyorsacél szerszámmal
  KM-DIGÉP Gyorsacél Szeminárium Miskolc, l984. okt. l0.
 5. Voproszü sznabzsenija insztrumentami, geometrii porizvodsztva i takzse
  klasszifikacii pri proizvodsztve szovremennüh reduktorov
 6. Harkov, Kaf. Rezania materialov i rezsuscsie insztrumentü. l984. okt. l5.
 7.  Szerszámtervezés számítógép alkalmazásával, ÉTT. Szerszámok élettartamának növelése
  Miskolc, l984. nov. 8.
 8. Ívelt profilú csigahajtások geometriája és gyártása
  Békéscsaba, GTE-HAFE l985. VI. 9.
 9. Tocsnaja izrabotka cservjacsnüh peredacs sz.profilnoj modifikaciej
  Várna „Zubcsatüje peredacsi ’85.” 3. Nacionalnaja naucsno tyechnicseszkaja
  Konferencia, l985. IX. l2-l4.
 10. Fejlődési tendenciák a gépgyártástechnológiában a 6. EMO alapján
  BMKH ’86. GTE l986. május 22. Miskolc
 11. Fogazatmegmunkálás rugalmas gyártórendszerben
  XXIV. Borsodi Műszaki és Közgazdasági Hetek. l986. június 3. Gépgyártás-
  technológiai nap. Rugalmas gyártórendszerek. NME
 12.  A gyártási folyamat és a hatékony termelés kapcsolata
  XXIV. Borsodi Műszaki és Közgazdasági Hetek.l986 VI.5.
 13. Entwiklung der Werkzeug-, und Fertigungsgeometria von Verzahnungen an
  der Technische Universität für Schwerindustrie in Miskolc
  Politechnika Rzeszowka, l987. XII. l3-l6.
 14. Helicoid felületek és szerszámaik előállítása
  MicroCAD ’88 II. 25-27. (Társszerző: Csóka J.)
 15. Csavarfelületek CIM-rendszerbe való előállításának geometiai ellenőrzésének
  új lehetőségei
  MITUTOYO (Japán) Szimpózium, Budapest, Kereskedelmi Center,
  l988. 04. l2.
 16. Új módszer fogazatok 3D mérőgépen történő ellenőrzésére
  BMH ’88. NME l988. VI. 2. (Társszerző: Dr. Bányai K.)
 17. Csigahajtások hatásfoka növelésének lehetőségei
  Pécs, l988. október l9. A Baranya megyei GTE által rendezett „Gépipari
  Műszaki Vezetők Klub”-jának alakuló ülésén elhangzott előadás.
 18. Csigahajtások hatásfoka növelésének lehetőségei
  GTE Pécs, l988
 19. Csavarfelületek előállítása CAD/CAM rendszerben
  EMT Tanácskozása. Nagyvárad, l99l. április l2.
 20. Kinematikai- és szerszámfelületek geometriailag helyes gyártása, CNC
  korongszabályozó kifejlesztése
  Miskolc, l99l. V.
 21. Herstellung der Schraubenflächen in, CAD/CAM System
  International Autriebstechnik seminar Pozsony, 18-23. Maj.1992. Előadás:
  ÚSTAV MATERIALOV A MECHANIKY STOROJOV SLOVENSKEJ
  AKADEMIEVIED
 22. Herstellung von Helicoidoberflachen und ihrer Werkzeuge in CIM System
  International Scientific Conference, TECHNOLOGY’92.
  Kosice 1992.szept.8.
 23. Erfahrungen in den Fraunhofer Instituten von Deutschland, und die Möglichkeiten der Gründung von
  Fraunhofer-Ähnlichen Instituten in Ungarn
  Fraunhofer Management GmbH., München, 24. November 1992.
  (Társszerzők: Gy. Patkó, L. Tóth, D. Kirner)
 24. Kontinuerliches Abrichten von profilierten Schleifscheiben durch CNC-
  Steuerung
  (Társszerző: Dr.Csermely Tibor)
 25. Számítógépes gyártástervezés
  EMT Országos Szakmai Napok, 1993. október 22-24. Sepsiszentgyörgy
 26. The Trends of the Development and the Application of Computer Aided
  Manufacturing Process Planning.
  CAD/CAM’93. International Conference, Bucharest, 10-11. dec. 1993.
  Társszerzők: Dr.M.Berta, Dr.I.Cser
 27. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von
  Fertigungshilfsstoffen beim Bohren ( STD – 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Workshop – on elhangzott témanyitó előadás ( németül ) : 1994. febr. 21. ,
  Dortmundi Egyetem , Németország
 28. Trends in development of production engineering.
  MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete Regionális
  tudományos ülése. Erdély, Nagybánya, 1994.V.19.
 29. Rezolvarea unor probleme de rezistenta prin metoda elementului finit
  Organizeaza un ciclu de conferinte in constructia de masini. Prelegerile se vor
  desfasura in ziua de 20 mai 1994 orele 10oo in sala C 15., Universitatea Baia
  Mare
 30. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von
  Fertigungshilfsstoffen beim Bohren ( STD – 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Workshop – on elhangzott előadás ( németül ) : 1994. szept. 26. , Miskolci Egyetem , Magyarország
 31. Csigahajtópárok gyártása hordkép optimalizálással
  A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése, Nyíregyháza, 1994. szeptember 30.-október 1
 32. Az ipar helyzetelemzése, lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
  MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete Közgyűlése, 1994. október 01.
 33. Gyártási folyamatok fejlesztésének tendenciái
  ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia – kari plenáris ülések
  szeptember 7.
  (Társszerzők: Dr. Tisza Miklós, Dr. Voith Márton)
 34. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von
  Fertigungshilfsstoffen beim Bohren ( STD – 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Workshop – on elhangzott előadás ( németül ) : 1995. május. 22. , Wroclawi Egyetem , Lengyelország
 35. Burkolófelületek mátrix geometriai vizsglata
  ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia – poster előadások
  szeptember 7.
 36. A számítógéppel integrált gyártórendszerek (CIM) tervezésének és
  megvalósításának lehetőségei
  ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia – poster előadások
  szeptember 7.
 37. Nagypontosságú kúpos csavarfelületek előállításának elemzése
  ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos
  Konferencia – poster előadások
  szeptember 7.
  (Társzerző: Radócz Csaba)
 38. Transzverzális fúrógép rezgések dinamikai modellezése
  ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia – poster előadások
  szeptember 7.
  (Társszerzők: Dr. Csermely Tibor, Dr. Varga Gyula)
 39. Helikoidok előállítása automatizált rendszerben
  ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos
  Konferencia – poster előadások
  szeptember 7.
  (Társszerző: Dr. Bányai Károly)
 40. A gépgyártás fejlesztésének tendenciái (Korszerü gyártási eljárások)
  SZIF KGF Jubileumi Tudományos Ülésszak TECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ
  Győr, 1995.okt.25.
 41. Qualitätssicherung in der flexiblen Fertigung Programm Innovate Produktionstechniken,Otto-von-Guericke-Universitat
  Magdeburg 1995.nov.08.
 42. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von
  Fertigungshilfsstoffen beim Bohren ( STD – 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Bohrversuche zur Minimalmangenbearbeitung (aussere Zuführung) von Grauguss GG 20
  Workshop – on elhangzott előadás : 1995. nov. 20. , Plseni Egyetem , Csehország
 43. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren ( STD – 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Bohrversuche zur Minimalmangenbearbeitung (aussere Zuführung ) von Grauguss GG 20
  Workshop – on elhangzott előadás : 1996. május 20.
  Magdeburgi Egyetem, Németország
 44. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren ( STD – 2EC jelű , ERB CIPACT 930167 témaszámú ) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt
  Workshop – on elhangzott előadás ( németül ) : 1996. nov. 04. ,
  Dortmundi Egyetem , Németország
 45. Minimalmengenschmierung bei der spanenden Bearbeitung von Al-Teilen bei
  AHM Teil I. AUDI Hungaria Motor Kft., Győr am 21. 01. 1997
 46. Új fejezetek a gépgyártás fejlesztésében
  Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1997. október 16-17.
 47. Minimalmengenschmierung bei der spanenden Bearbeitung von Al-Teilen bei AHM Teil II.
  AUDI Hungaria Motor Kft., Győr am 29-30. 10. 1997
 48. A jövő csúcstechnológiája
  A Magyar Tudomány Napja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia, GATE, Nyíregyháza, 1997. november 6.
 49. Mérnöki tevékenység a felsőoktatás, tudományos kutatás és fejlesztés szemszögéből
  Bessenyei György Gimnázium, Bessenyei Akadémia
  Kisvárda, 1997. november 13.
 50. A tankönyv és más információs anyagok beszerzésének és cseréjének megszervezése
  Kárpát-medence Magyar Professzorainak Első Találkozója (10. Szekció) (Nyomtatott alakban jelentés készült)
  Nyíregyháza, 1997. november 14-15.
 51. Korszerű csigahajtások gyártásgeometria elemzése
  Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek Albizottság ülése, 1998.ápr.15. ME Gépgyártástechnológia Tanszék
 52. Mikroforgácsolásnál az atomsíkok elcsúszásakor bekövetkező hőmérséklet
  változás analízise
  Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek
  Albizottság ülése, 1998.ápr.15. ME Gépgyártástechnológia Tanszék
  Társszerzők: (Dr.Szabó Ottó, Gurzó József)
 53. Környezetbarát fúrási kísérletek
  Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek
  Albizottság ülése, 1998.ápr.15. ME Gépgyártástechnológia Tanszék
  Társszerzők: (Dr.Varga Gy., Dr.Bányai K., Dr. Csermely T., Dr.Kövesi Gy.,
  Dr.Szabó O., Dr.Szabó S., Dr.Tolvaj Béláné)
 54. A tankönyv és más információs anyagok beszerzésének és cseréjének megszervezése
  Magyar Professzorok Első Világtalálkozója (10. Szekció) (Nyomtatott anyagban jelentés készült)
  Budapest, 1998. április 21-23.
 55. Tudományelméleti alapok a gyártási rendszerek analíziséhez
  MTA Anyagtudomány és Technológiai Szakbizottság Gyártási Rendszerek Munkabizottságának alakuló ülése, BME 1998. május 30.
 56. OPENING SPEECH
  Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4, 1998.
 57. Measurement of Grinding Wheel Wear by CCD Cameras
  Metrology for Quality Control in Production Wienna, Austria, 1998
  (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Dr. Varga Gyula)
 58. Production of Helicoid Surfaces in Intelligent Manufacturing Systems
  ’Surface Finish Measurement’ 2-Day Workshop, University of Huddersfield
  2-3 December 1998.
 59. A gépipari technológia és mérések korszerű fejlődési irányai
  „A tudomány eredményei és középiskolai oktatás” Gépészeti Szekció, Szakmai
  nap, 1999. január 16.
 60. Oktatás-módszertani és kutatási tapasztalatok a karbantartás-javítás oktatásának
  területén a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékén
  Karbantartást és Javítást Oktatók Konferenciája
  Nyíregyháza, 2000. január 24-25.
 61. A műanyagbevonatok alkalmazása a javítástechnológiában
  Karbantartást és Javítást Oktatók Konferenciája
  Nyíregyháza, 2000. január 24-25.
 62. Introduction about University of Miskolc, the Faculty of Mechanical Engienering, the Department of Production Engineering
  Vendégprofesszori előadás
  University of Illinois at Chicago; Chicago, Sept 15 – Dec. 15, 2001.
 63. The Situation of the Development of Worm and Spiroid Gear Drives in Hungary
  Vendégprofesszori előadás
  University of Illinois at Chicago; Chicago, Sept 15 – Dec. 15, 2001.
 64. The Basis of the General Mathematical Model is the Generation and Geometrical Definition of Cylindrical and Conical Worm Gear Drives, Together with the Design Model of Milling Cutters
  Vendégprofesszori előadás
  University of Illinois at Chicago; Chicago, Sept 15 – Dec. 15, 2001.
 65. Intelligent Automation of Design and Manufacture of Worm Gear Drives
  Vendégprofesszori előadás
  University of Illinois at Chicago; Chicago, Sept 15 – Dec. 15, 2001.
 66. Környezetvédelem, környezetbarát technológiák
  Műszaki Tudományos Ülésszak (Magyar Tudomány Napja)
  Kolozsvár, 2001. november 3.
 67. A Kolozsvári Műszaki Egyetem vendégprofesszori előadásai német, angol és magyar nyelven:
  Herstellung von Schraubenflächen im Automatischem System
 68. Experimentelle Untersuchung des Bohrprozesses
 69. Allgemeine Tendenzen der Entwicklung der Produktionstechnik
 70. Manufacturing and Qualification of Drives With Good Efficiency and High Load Capacity
 71. Gyártás- és szerszámgeomeria tervezésének módszere csavarfelület egzakt előállítááshoz
 72. Hoch- und Spitzentechnologien der Fertigungstechnik – Entwicklungsstand und – Perspektiven
 73. Zur Enstehung von Verzagnungsabweichungen Spanend Bearbeiteter Zylinderräder
 74. Verfahren zur Weichbearbeitung von Zahnrädern
 75. Fejlesztési irányzatok a gépgyártásban
  Környezetkímélő gépipari technológák. Minimálkenés – szárazmegmunkálás szimpozium
  Kecskemét, 2002. április 5.
 76. Fúrás szárazon és minimálkenéssel
  Környezetkímélő gépipari technológák. Minimálkenés – szárazmegmunkálás szimpozium
  Kecskemét, 2002. április 5.
 77. Herstellung von Schraubenflachen im Automatichem System
  Trend sin Production Engineering, Dr. h.c. előadás, Kolozsvár, 2002 November 21
  Rapid prototyping at the University of Miskolc
 78. University of Exeter Innovation Center. 26. január 2005. (UK) (Társszerzők: Dudás Nóra, Varga Gyula, Felhő Csaba)
 79. A gépgyártás fejlődési tendenciái. Környezetbarát technológiák. Nagyvárad, 2002. szeptember 5-7.
 80. Analysing of Helicioid Surfaces Having the Same Axis by Mathematical Model
 81. Polytechnic University of Cartagena, Department of Production Engineering,
  Cartagena, Spain, September 13, 2006. (Társszerzők: Bányai Károly, Varga Gyula)
 82. Development of the Universal Thread Milling Machine
  Polytechnic University of Cartagena, Department of Production Engineering,
  Cartagena, Spain, September 13, 2006. (Társszerzők: Bányai Károly, Varga Gyula)
 83.  Production Geometric Analysis of Helicoid Surface in Inteligent Integrated Manufacturing Systems, Polytechnic University of Cartagena, Cartagena, Spain, February 11, 2014.