» II. Könyvek

Műszaki könyvek

 1. Dudás I.: Theory and Practice of Worm Drives. Penton Press, London, p. 315. ISBN 1 8571 8027 5
 2. Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000. p. 583. ISBN 963 16 4030 2
 3. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. p. 319. ISBN 963 661 478 4
 4. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A. Megmunkáló eljárások és szerszámai. B. Fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik; Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003. p. 539. ISBN 963 661 572 1
 5. Dudás I-Cser I. Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése. Egyetemi tankönyv; Miskolci Egyetemi Kiadó, 2003.ISBN 963 661 629 9
 6. Dudás I.:Gépgyártás-technológia I. A gépgyártás-technológia alapjai Műszaki Könyvkiadó; 2004. p.: 583. ISBN 963 16 4030 2.
 7. Dudás I.:Theory and Practice of Worm Drives. Kogan Page US., USA, 2004., p.: 314. ISBN 9039 9661 9.
 8. Dudás I. –Balajti Zs. –Bányai K. –Berta M. –Cser I. –Felhő Cs. – Jósvai J. – Pék D. –Varga Gy. – Vas Z.: Forgácsolástechnológia számítógépes tervezése, HEFOP jegyzet, Miskolc, 2005. p.: 182
 9. Cser István – Dr. Dudás Illés – Dr. Berta Miklós – Dr. Varga Gyula – Felhő Csaba – Dr. Balajti Zsuzsanna – Dr. Kardos Károly – Dr, Pintér József – Kozma István – Horváth Balázs – Vas Zoltán: Számítógépes gyártás és rendszerei -Rapid Prototyping, HEFOP jegyzet, Miskolc,2005. p.: 238.
 10. Cser István – Dr. Dudás Illés – Felhő Csaba – Szabados Gábor: Gyártás és gyártórendszerek számítógépes tervezése, Szakmérnöki jegyzet, Miskolc, 2006., p.: 193.
 11. Dudás Illés – Dr. Molnár József – Dr. Szabó Ottó – Szabó Sándor – Felhő Csaba: Gyártóeszközök számítógépes tervezése
 12. Dudás I.: Csigahajtások elmélete és gyártása, Müszaki Kiadó,Budapest,2007,ISBN 978-963-16-6047-0.
 13. Dudás I.:Gépgyártás-technológia I. A gépgyártás-technológia alapjai Műszaki Könyvkiadó; 2007. p.: 583.
 14. Dudás I.:Gépgyártás-technológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai; Müszaki kiadó, Budapest, 2007.
 15. Dudás Illés – Friedhelm Lierath – Varga Gyula: Környezetbarát technológiák a gépgyártásban, Forgácsolás szárazon, minimális hűtéssel – kenéssel, Műszaki Kiadó, Budapest, 2010., pp. 308, ISBN 987-963-16-6500-0
 16. Dudás I. – Cser I.: Gépgyártástechnológia IV., Gyártás és gyártórendszerek tervezése 2. kiadás, Műszaki Kiadó, Budapest, 2010., pp. 339, ISBN 978-963-16-6517-8
 17. Dudás I.: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Műszaki Könyvkiadó, 2011., pp. 583
 18. Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai., Műszaki Könyvkiadó, 2011., pp. 313, ISBN 978-963-16-6003-6
 19. Dudás I.: Gépgyártástechnológia III. A. Megmunkáló eljárások és szerszámai. B. Fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik; Egyetemi tankönyv., Műszaki Kiadó, 2011., p538, ISBN 978-963-16-6531-4
 20. Dudás, I.: A forgácsolás technológiájának fejlesztési irányai. pp.: 89-110., A technológia helyzete és jövője című kiadvány, Szerkesztő: Dr. Prohászka János (Társszerzők: Dr. Bakondi Károly, Dr. Szabó András, Dr. Kodácsy János). Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, Budapest, 2001., p.: 214., ISBN 963 508 270 3

Műszaki könyvek szerkesztése

 1. Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments Proceedings; Edited by I. Dudás Miskolc, Lillafüred, Hungary, Sept. 2-4, 1998., p.: 527. ISBN 963 8455 578.
 2. The International Conference on Tools, ICT-2000, „In the year of the MILLENNIUM”, Proceedings; Edited by I. Dudás szeptember 6-8., pp.: XI-XII., ISBN 963 661 434 2, p.: 470.
 3. Developing Tendencies of Production Engineering, Production Processes and Systems, Volume 1 (2002), Miskolc University Press, 2002, p. 272. HU ISSN 1215-0851 Edited by I. Dudás
 4. The International Conference on Tools, ICT-2007. Proceedings; Edited by I. Dudás- Szabó-Gy. Varga: 2007. szeptember ISBN 963 661 434 2
 5. Proceeding of the 11th International Conference on Tools : ICT-2004, Edited by I. Dudás, Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2004.09.09-2004.09.11.,Miskolc:University of Miskolc, 2004. XII, 424 p
 6. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 1 (2002) HU ISSN 1215-0851
 7. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 2 (2002) HU ISSN 1215-0851
 8. Production Process and Systems, A Publication of the University of Miskolc, Edited by I. Dudás, Volume 4 (2002) HU ISSN 1215-0851

További könyvek, könyvrészletek

 1. Dudás, I.: Emlékfüzet Bálint Lajos egyetemi tanárról és Fridrik László egyetemi docensről a Gépgyártástechnológiai Tanszék egykori vezetőiről. A Gépgyártás-technológiai Tanszék rövid története. Miskolc, 1996, p. 41. ISSN 1217-5927, ISBN 963 661 2846
 2.  Dudás, I.: Emlékfüzet Bálint Lajos professzorról. Miskolc, 1998. augusztus 27-28., p. 114., ISSN 1217-5927
 3.  Dudás, I.: A Tanszék rövid története, oktatási és kutatási tevékenysége. Miskolc, 1999. augusztus 24., p. 22., ISSN 1217-5927-8
 4.  Dudás, I.: Short history of the department, educational and research activity. Miskolc, 2000, p. 20., ISSN 1217-5927
 5.  Dudás, I.: 50 éves a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke. A Publication of the University of Miskolc Production Processes and Systems,, Volume 2. (2002), Miskolc University Press, 2002, p.: 160.