Oktatás

A PhD oktatásban való részvétel.

4 személy témavezetője voltam, akik tudományos dr. univ, CSc, PhD fokozatot szereztek.

40 személy tudományos minősítési folyamatában vettem részt különböző minőségben (bírálóbizottsági tag, elnök, vizsgázttató, stb.).

Vezetője vagyok a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara “Gyártási Folyamatok” doktori alprogramjának, valamint alapító tagja a “Sályi István Doktori Iskolának”, illetve vezetője a “Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramnak.

Jelenleg 4 PhD hallgatóm van:

  • Bányai Károly: Új típusú spiroid hajtások gyártásgeometriája (PhD abszolutórium)

  • Bodzás Sándor: Csiga-, csigakerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése (PhD abszolutórium)

  • Mándy Zoltán: Csavarfelületek előállítása intelligens holonikus gyártórendszerben

  • Monostoriné H. Renáta: Bonyolult alakos felületek minőségbiztosítása (PhD abszolutórium)

Megjelent közlemények száma (1982 – 2012): 510

Hivatkozások száma: 350

 

Érdeklődési terület, hobbi:

Kertészkedés, fotózás, videózás, kerékpározás, sielés, utazás, technikatörténet, történelem.

 

I. Disszertációk 3
II. Könyvek, könyvrészletek

1. Műszaki könyvek, egyetemi jegyzetek

18

2. Műszaki könyvek szerkesztése

7

3. További könyvek, könyvrészletek

6

III. Folyóiratokban, tudományos kiadványokban lektorált közlemény

1. Külföldi folyóiratokban lektorált idegen nyelvű közlemény

62

2. Belföldi folyóiratokban lektorált idegen nyelvű közlemény

24

3. Magyar nyelvű folyóiratban lektorált közlemény

31

4. Magyar és idegen nyelvű, nem lektorált közlemény

5

IV. Konferencia kiadványok

1. Nemzetközi idegen nyelvű konferencia lektorált anyaga

176

2. Nemzetközi idegen nyelvű nem lektorált kiadványa

62

3. Magyar nyelvű konferencia lektorált kiadványa

47

4. Nemzetközi konferencia magyar nyelvű nem lektorált kiadványa

13

5.Egyéb publikációk

9

V. Szakmai előadások

1. Idegen nyelvű szakmai előadások

247

2. Magyar nyelvű szakmai előadások

60

VI. Oktatási, tervezési segédletek

10

VII. Kutatási jelentések, tanulmányok

70

VIII. Szabadalom, know-how, újítás

16

Nyomtatásban megjelent összesen

856

Előadások amelyek nyomtatásban nem jelentek meg

81

Minösszesen

947

Hivatkozások: Név szerinti 28, Forrásmunkaként 313

341

DR. DUDÁS ILLÉS

egyetemi tanár

Tematitus publikációs jegyzék 2012. július 04.